Literatura do finału

1. Fragment z: Historia Górnego Śląska, [red.] J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 373-381.

Maria Lipok-Bierwiaczonek, Etnograficzny obraz Górnego Śląska (tekst PDF)

2. Fragment hasła z: Encyklopedia Województwa Śląskiego, t. 4 (2017)

dr Katarzyna Kuroczka, Literatura polskojęzyczna na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 (tekst PDF)

Pełny tekst hasła dostępny jest na stronie EWOŚ

3. Fragment hasła z: Encyklopedia Województwa Śląskiego, t. 2 (2015)

dr hab. Lech Krzyżanowski, Województwo śląskie 1922-1939 (tekst PDF)

Pełny tekst hasła dostępny jest na stronie EWOŚ

4. Fragment hasła z: Encyklopedia Województwa Śląskiego, t. 2 (2016)

Katarzyna Pukowiec-Kurda, Parki krajobrazowe województwa śląskiego (tekst PDF)

Pełny tekst hasła dostępny jest na stronie EWOŚ