Promesy indeksów dla laureatów konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Śląski uchwałą nr 305 Senatu UŚ z dnia 27 listopada 2018 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na następujących kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Geografia (3) Geologia (3) Geologia Stosowana (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Historia […]

Literatura do I etapu

Tekst Marii Lipok-Bierwiaczonek „Górny Śląsk. O regionie najkrócej – historia i zróżnicowanie kulturowe” dostępny jest w zakładce „Do pobrania” oraz tutaj: https://owogs.bs.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/02/M.Lipok-Bierwiaczonek-Gorny-Slask-_O-regionie.pdf W oparciu o treść tego eseju zostanie opracowany test I etapu.  

HARMONOGRAM XI EDYCJI

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady  1.02.2021 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XI edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com ) 26.02.2021 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 22.02.2021 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu: • geografii regionu śląskiego (treści […]

TEMATY PRAC XI EDYCJI

GEOGRAFIA Każda okolica ma swojego bohatera – gra terenowa   Wybierz miejscowość (w przypadku dużego miasta – dzielnicę) położoną na Górnym Śląsku, z którą czujesz się związana / związany. Wyszukaj kilka (3-5) postaci, reprezentujących różne dziedziny życia, ważnych dla wybranej przez Ciebie miejscowości / dzielnicy. Korzystając z zebranych informacji, zaprojektuj grę terenową, która będzie poświęcona popularyzacji wiedzy na temat wybranych przez Ciebie postaci […]