Promesy indeksów dla laureatów konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Śląski uchwałą nr 395 Senatu UŚ z 23 maja 2023 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 na następujących kierunkach: Aquamatyka-interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi (2) Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe (1) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2) Doradztwo Polityczne i Publiczne (3) […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału XIII edycji

Przedstawiamy listę 22 osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy Beer Tomasz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie G.1 „Krzoki” i „ptoki” w mojej klasie (szkole), czyli skąd przybyli na Górny Śląsk przodkowie uczniów mojej klasy (szkoły) Augustyn Julia X LO im., I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach G.4 Krajobrazowe konsekwencje XX-wiecznej migracji zarobkowej na Górny Śląsk na przykładzie […]

LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XIII EDYCJA

E. Chojecka, Wprowadzenie, w: Sztuka Górnego Śląska, red. E. Chojecka, Katowice 2004, s. 10-12. Fragment: od s. 10, od słów: Powracając do naszego tematu… (trzeci akapit od dołu) – do s. 12 do końca pierwszego akapitu od góry. M. Fic, Migracyjny ruch wędrówkowy na obszarze województwa śląskiego/katowickiego od 1945 roku : zarys problematyki, w: Wędrówka ludów: powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. M. Fic, […]

Literatura do testu szkolnego

E. Chojecka, Wprowadzenie, w: Sztuka Górnego Śląska, red. E. Chojecka, Katowice 2004, s. 10-12. Fragment: od s. 10, od słów: Powracając do naszego tematu… (trzeci akapit od dołu) – do s. 12 do końca pierwszego akapitu od góry. J. Kijonka, Socjologia tożsamości w śląskim narożniku, w: tejże, Górnoślązacy. Tożsamość regionalna i etniczna ponad granicami, s.113-116.  Podrozdział: Socjologia tożsamości w śląskim narożniku E. Klin, O charakterystyce śląskości […]

TEMATY PRAC XIII EDYCJI

Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu I. Geografia 1. „Krzoki” i „ptoki” w mojej klasie (szkole), czyli skąd przybyli na Górny Śląsk przodkowie uczniów mojej klasy (szkoły) Zbierz informacje od uczniów swojej klasy (lub szkoły) na temat pochodzenia ich przodków (rodziców, dziadków, pradziadków,…). Skąd, kiedy i z jakiego powodu przybyli na Górny Śląsk? Przygotuj raport obejmujący minimum 20 uczniów. Sporządź mapę […]