TEMATY PRAC XII EDYCJI

GEOGRAFIA 1. Największe przedsiębiorstwa w wybranym powiecie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 i obecnie – analiza porównawcza. Wykonaj analizę porównawczą kilku (co najmniej dwóch) największych (najważniejszych) przedsiębiorstw istniejących w dowolnym powiecie Górnego Śląska w latach 1922-1939 i obecnie. W opracowaniu przyjmij współczesne granice powiatu oraz uwzględnij opis lokalizacji przedsiębiorstw (z zaznaczeniem na mapie powiatu), charakterystykę profilu działalności, zatrudnienie, funkcje i znaczenie społeczno-gospodarcze. 2. Drogi i koleje jako krwiobieg […]

Wprowadzenie do tematu XII edycji

Górny Śląsk w latach 1922-1939. Zagadnienia  historyczne, przyrodnicze, kulturowe i społeczne Sto lat temu wschodni Górny Śląsk został przyłączony do Polski, część regionu pozostała w państwie niemieckim, a jego południowy kraniec znalazł się w granicach Czechosłowacji.    Województwo śląskie – powstałe w wyniku walk zbrojnych i zabiegów dyplomatycznych podjętych po zakończeniu I wojny światowej – dołączyło do piętnastu już wcześniej wytyczonych obszarów administracyjnych II Rzeczypospolitej. Stało się regionem […]

HARMONOGRAM XII EDYCJI

  Zadanie  Termin Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady 7.03.2022 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XII edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com) 7.03 – 31.03.2022 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 10.03.2022 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska […]

LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XI EDYCJA

Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Ze szczytów gór ku nizinom (jednostki fizycznogeograficzne województwa śląskiego), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Subregiony województwa śląskiego, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. M.Szczepański, A. Śliz: Tożsamość regionalna, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 1 (2014), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. R. Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 6 (2019) […]