Promesy indeksów dla laureatów konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Śląski uchwałą nr 145 Senatu UŚ z 29 czerwca 2021 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 na następujących kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe (1) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2) Doradztwo Polityczne i Publiczne (3) Geografia (3) Geologia (3) Geologia […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału XII edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Finał XII edycji OWoGŚ odbędzie się w piątek 9 grudnia 2022 w formie zdalnej, na platformie Zoom. Imię i Nazwisko Temat Szkoła Miasto Witkowska Wiktoria G.3. Bieg czasu, a obiekty inżynierii i architektury przemysłowej z lat międzywojennych na Górnym Śląsku III LO im. Adama Mickiewicza Katowice Jedziniak Oliwia G.4. “Śladami międzywojennego Beskidu Śląskiego – […]

LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XII EDYCJA

GEOGRAFIA Beskidzkie szlaki. Turystyka międzywojenna w międzywojennym województwie śląskim, Platforma Edukacji Regionalnej Eduś, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Ślaskiej. Zakres (wymienione rozdziały z pominięciem ciekawostek i tekstu źródłowego): 1. Beskid Śląski – krótka charakterystyka 2. Początki ruchu turystycznego w Beskidzie Śląskim 6. Międzywojenne korzenie głównego szlaku beskidzkiego 7. Rola komunikacji w rozwoju ruchu turystycznego 8. Transgraniczny ruch turystyczny HISTORIA W Polsce czy w Czechach? […]

TEMATY PRAC XII EDYCJI

GEOGRAFIA 1. Największe przedsiębiorstwa w wybranym powiecie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 i obecnie – analiza porównawcza. Wykonaj analizę porównawczą kilku (co najmniej dwóch) największych (najważniejszych) przedsiębiorstw istniejących w dowolnym powiecie Górnego Śląska w latach 1922-1939 i obecnie. W opracowaniu przyjmij współczesne granice powiatu oraz uwzględnij opis lokalizacji przedsiębiorstw (z zaznaczeniem na mapie powiatu), charakterystykę profilu działalności, zatrudnienie, funkcje i znaczenie społeczno-gospodarcze. 2. Drogi i koleje jako krwiobieg […]