IV edycja

GÓRNOŚLĄSKIE KRAJOBRAZY KULTUROWE

Wyniki Finału

27 marca 2015 r.  odbył się finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.

Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Nad jej przebiegiem czuwał Komitet Główny Olimpiady i Komitet Honorowy. Patronat nad Olimpiadą sprawują: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, Eurodeputowany dr Jan Olbrycht, Eurodeputowany Marek Plura oraz przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG dr hab. Urszula Myga-Piątek

Poniżej lista laureatów i finalistów.

Laureaci Olimpiady:

I miejsce – Jakub Musiał, III LO Katowice

II miejsce – Ewa Lesiak, ZSPM Katowice

III miejsce – Dominik Zdanowski,  I LO Bytom

IV miejsce – Natalia Bogdańska , ZSPM Katowice

Adrian Hadasz – I LO Siemianowice Śl.

Kacper Nowak – II LO Rybnik

Agata Solich – II LO Rybnik

Jacek Stokowy – IV LO Jastrzębie Zdrój

Małgorzata Szewczyk – I LO Tychy

Kacper Wilk – II LO Rybnik

Finaliści Olimpiady:

Maciej Czopek – II LO Kraków

Michał Foreiter – T nr 1 Rybnik

Paweł Gierlotka – VII LO Katowice

Anna Kalota – III LO Gliwice

Łukasz Konsek – T nr 1 Rybnik

Rafał Małkuch – IV LO Rybnik

Adrian Świś – ZS nr 3 Jastrzębie Zdrój

Magdalena Węglarz – I LO Tychy

 Informacje dla finalistów:

Przypominamy, iż ostatni etap konkursu odbędzie się w 27 marca br. w Bibliotece Śląskiej w Sali Benedyktynka od godziny 8.45.
Etap finałowy składa się z dwóch części:
Pierwsza to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), składający się z pytań z każdej dziedziny. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu materiału znajdują się na stronie Olimpiady (zakładka „Bieżąca edycja”).
Druga część – obrona pracy pisemnej, jest również dwuczłonowa; składają się na nią: prezentacja własnego tematu (do 8 minut monologu ucznia) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut). Uczestnicy będą oceniani za zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz
wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt.2003, Maksymalnie 20 slajdów).
Uczestnicy proszeni są o dostarczenie organizatorom nośnika z
zapisem prezentacji na 30 minut przed rozpoczęciem finałów.
Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i zaświadczeń przewidziane jest na godzinę 15.30. Do przygotowania zaświadczeń uprawniających do otrzymania indeksu konieczne jest dostarczenie szczegółowych danych uczestnika, tj.: adresu zamieszkania i numeru PESEL. Dane te powinni uczestnicy przesłać na adres organizatora: (Instytut Badań Regionalnych, 40 – 036 Katowice, ul. Ligonia 7)
Organizatorzy każdemu z finalistów oraz opiekunowi zapewniają wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

Fianliści IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku (kolejność alfabetyczna)

Lp. Imię i nazwisko Szkoła Temat pracy
1 Natalia Bogdańska ZSPM Katowice Pałace i familoki ślady zróżnicowania społecznego w przestrzeni kulturowej regionu
2 Maciej Czopek II LO Kraków Krajobraz kulturowy Górnego Śląska jako atut w promocji regionu i ofercie turystycznej. Turystyka industrialna, miejskie szlaki turystyczne. Przegląd i ocena propozycji.
3 Michał Foreiter T nr 1 Rybnik O maryjonku. Przyroda Górnego Śląska w nazewnictwie gwarowym
4 Paweł Gierlotka VII LO Katowice Dziewiętnaście schodów do nieba. Architektura wybranych budowli katowickiego śródmieścia jako odzwierciedlenie krajobrazu kulturowego miasta
5 Adrian Hadasz I LO Siemianowice Śl. Zróżnicowanie krajobrazów kulturowych Górnego Śląska i ich wpływ na “niezwykłość” mieszkańców
6 Anna Kalota III LO Gliwice Krajobraz kulturowy Gliwic. Autorska propozycja trasy turystycznej śladami wybitnych gliwickich architektów i przemysłowców
7 Łukasz Konsek T nr 1 Rybnik “Wiejski” Górny Śląsk – krajobraz kulturowy śląskiej wsi. Analiza porównawcza uwzględniająca typy osadnicze wsi, dawne “zabytkowe” budownictwo chłopskie oraz “nowoczesną” architekturę współczesnej wsi śląskiej
8 Ewa Lesiak ZSPM Katowice Trasa turystyczna “Moja mała ojczyzna”. Człowiek i przyroda – krajobraz kulturowy Górnego  Śląska. Autorska propozycja trasy turystycznej po stanowiskach ukazujących np. zabytki pogórnicze, pohutnicze, hydrotechniczne, itp. w okolicy miejscowości zamieszkania lub własnej gminie/powiecie
9 Rafał Małkuch IV LO Rybnik Krajobraz kulturowy G Śląska jako inspiracja dla sztuki. Krajobraz industrialny i poindustrialny jako inspiracja dla malarzy, grafików, fotografów
10 Jakub Musiał III LO Katowice Śląski blues i jego kontekst przestrzenno-kulturowy
11 Kacper Nowak II LO Rybnik “Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Krajobraz kulturowy Górnego Śląska jako atut w promocji regionu i ofercie turystycznej
12 Agata Solich II LO Rybnik Trasa turystyczna po zabytkach górniczych, hydrotechnicznych i hutniczych w okolicach Rybnika. Człowiek i przyroda – krajobraz kulturowy Górnego  Śląska. Autorska propozycja trasy turystycznej po stanowiskach ukazujących np. zabytki pogórnicze, pohutnicze, hydrotechniczne, itp. w okolicy miejscowości zamieszkania lub własnej gminie/powiecie
13 Jacek Stokowy IV LO Jastrzębie Zdrój “Wiejski” Górny Śląsk
14 Małgorzata Szewczyk I LO Tychy Pałace i familoki – ślady zróżnicowania społecznego w przestrzeni kulturowej regionu
15 Adrian Świś ZS nr 3 Jastrzębie Zdrój Ślady działalności rodu Reitzensteinów w przestrzeni miejscowości tworzących ich dobra
16 Magdalena Węglarz I LO Tychy Śląski krajobraz przemysłowy w literaturze – analiza porównawcza wybranych tekstów literackich
17 Kacper Wilk II LO Rybnik Dawne sposoby gospodarowania i ich odbicie w folklorze słownym oraz w literaturze
18 Dominik Zdanowski I LO Bytom Modernizm śląski – przed 1939 i po 1945 roku

Na mocy podpisanych porozumień z Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem Jagiellońskim laureaci Olimpiady otrzymają indeksy na wybrane kierunki obu szkół wyższych m.in. etnologię, historię, historię sztuki, filologię polską, geografię, kulturoznawstwo, wiedzę o teatrze.
Finaliści Olimpiady otrzymają również nagrody materialne ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów.

W zakładce Terminy znajduje się harmonogram tegorocznej edycji konkursu, zaś w zakładce Bieżąca edycja formularz zgłoszeniowy, zestaw literatury pomocnej w przygotowaniu do teoretycznej części Olimpiady (test I etapu i test finałowy) oraz propozycje tematów prac pisemnych do II etapu.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będą ukazywać się informacje.

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku
Edycja IV: Górnośląskie krajobrazy kulturowe
Zestaw tematów z poszczególnych dziedzin
HISTORIA
I. Pałace i familoki – ślady zróżnicowania społecznego w przestrzeni kulturowej regionu.
II. Ślady dawnych przemysłów (lub dawnej gospodarki rolnej, stawowej i leśnej) we współczesnym krajobrazie Górnego Śląska.
III. Ślady dawnych sposobów gospodarowania w toponomastyce w mojej miejscowości lub okolicy.
GEOGRAFIA
IV. Człowiek i przyroda – kraj obraz kulturowy Górnego Śląska: Autorska propozycja trasy turystycznej po stanowiskach ukazujących np. zabytki pogórnicze, pohutnicze, hydrotechniczne, itp. w okolicy miejscowości zamieszkania lub własnej gminie/powiecie.
V.„Wiejski” Górny Śląsk – krajobraz kulturowy śląskiej wsi. Analiza porównawcza uwzględniająca typy osadnicze wsi, dawne „zabytkowe” budownictwo chłopskie oraz „nowoczesną” architektura współczesnej wsi śląskiej.
VI. Krajobraz kulturowy Górnego Śląska jako atut w promocji regionu i ofercie turystycznej – turystyka industrialna, miejskie szlaki turystyczne. Przegląd i ocena propozycji.
LITERATURA ORAZ DIALEKT ŚLĄSKI
VII. Dawne sposoby gospodarowania i ich odbicie w folklorze słownym oraz w literaturze (np. baśnie o utopcach i ich związek z obfitości
ą stawów).
VIII. O maryjonku. Przyroda Górnego Śląska w nazewnictwie gwarowym.
IX. Śląski krajobraz przemysłowy w literaturze – analiza porównawcza wybranych tekstów literackich.
SZTUKA
X. Krajobraz kulturowy Górnego Śląska jako inspiracja dla sztuki, np.:
a) Krajobraz industrialny i poindustrialny jako inspiracja dla malarzy, grafików, fotografów;
b) Śląski blues i jego kontekst przestrzenno – kulturowy.
c) Inspiracja krajobrazem kulturowym Górnego Śląska w literaturze i filmie
XI. Architektura w krajobrazie kulturowym Górnego Śląska, np.:
a)Cegła i kamień – koloryt lokalnyarchitektury Górnego Śląska;
b)Architektura starych osiedli robotniczych, ich funkcjonalność dla życia społecznego;
c)Neogotyk i neoromanizm w architekturze sakralnej Górnego Śląska.
d)Modernizm śląski – przed 1939 i po 1945 roku;
e) Przestrzenie publiczne i centra miast śląskich – estetyka, funkcje, wartości historyczne.

Dodaj komentarz