II edycja

Finał Olimpiady będzie miał miejsce w dniu 12 kwietnia 2013 r.

w godzinach 10.00 – 16.00

w sali Benedyktynka Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

INFORMACJE DOT. FINAŁU
OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU
Drodzy Uczestnicy, Szanowni Nauczyciele!
Finał Olimpiady rozpocznie się dnia 12 kwietnia 2013 r. w Bibliotece Śląskiej w Sali Benedyktynka o godzinie 10.00. Rejestracja zawodników od godziny 9.15. Etap finałowy składa się z dwóch części. Pierwsza to pisemny test wyboru z zakresu czterech dziedzin (geografia, historia,
literatura i etnografia), składający się z 40 pytań (po 10 pytań z każdej dziedziny). Pytania oparte zostaną na pozycjach bibliograficznych zamieszczonych na stronie Olimpiady (zakładka: Dokumenty/Zagadnienia edycja II). Są one identyczne z wymaganiami do etapu szkolnego. Druga część – obrona pracy pisemnej zgłoszonej do konkursu – jest również dwuczłonowa; składają się na nią prezentacja własnego tematu (około 10 minut – czas limitowany) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut). Uczestnicy będą oceniani za zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (PowerPoint format ppt2003). Uczestnicy proszeni są o dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji w momencie rejestracji zawodników, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem finałów. Ze
względu na wyeliminowanie ewentualnych problemów technicznych, prosimy o zapisanie prezentacji na kilku niezależnych nośnikach. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

 

Kierunek/specjalność Poziom
kształcenia
Forma
studiów
Liczba
miejsc
Geografia I stopień stacjonarne 3
Historia I stopień stacjonarne 3
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne I stopień stacjonarne 1
Inżynieria materiałowa I stopień stacjonarne 2
Mechatronika I stopień stacjonarne 2
Edukacja techniczno-informatyczna I stopień stacjonarne 2
Politologia I stopień stacjonarne 3
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień stacjonarne 1
Zarządzanie I stopień stacjonarne 2

 

KIERUNKI STUDIÓW NA UJ DO WYBORU PRZEZ LAUREATÓW:

etnologia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, filologia polska (1 miejsce, do wyboru specjalności: antropologiczno – kulturowa, nauczycielska, komparatystyka), kulturoznawstwo – specjalność: teksty kultury, wiedza
o teatrze, geografia.

 

OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU
EDYCJA II – LISTA FINALISTÓW
1. Bytom I LO, Barbara Grzesiak, Z Górnego Śląska w świat – przykłady kariery artystycznej (naukowej, politycznej, ekonomicznej) współczesnych Górnoślązaków w Europie / na świecie
2. Bytom I LO, Jakub Laszczyk, Specyfika śląskiej szkoły rapu
3. Chorzów ZSTiO nr 4, Monika Sosnowska, Historia kina „Panorama” w Chorzowie
4. Gogołowa ZS, Anna Ślosarek, Rola rzeki Szotkówki w kształtowaniu krajobrazu kulturowego gminy Mszana
5. Jastrzębie ZS nr 6, Marcin Stokowy, Olza jako rzeka graniczna
6. Katowice III LO, Hanna Groborz, Obraz Śląska i Ślązaków w dziełach „Cholonek…” Janoscha i „Narodziny serca” G. Morcinka
7. Katowice IX LO, Ewelina Sidło, Losy śląskich sportowców, losy śląskich klubów. Historie polskie i nie tylko… Jerzy Kukuczka – góry ponad wszystko
8. Lubliniec I LO, Adrian Bonk, Świadectwo wielokulturowości najstarszych cmentarzy na Górnym Śląsku – analiza inskrypcji tablic nagrobnych
9. Ruda Śląska ZSO nr 1, Magdalena Płotała, Znajomość bierna i czynna gwary śląskiej wśród uczniów ZSO nr 1 im. A. Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
10. Rybnik II LO, Mateusz Tumula, Świadectwo wielokulturowości najstarszych cmentarzy na Górnym Śląsku – analiza inskrypcji nagrobnych
11. Rybnik II LO, Edyta Zniszczoł, Wpływy czeskie i morawskie na ziemi rybnickiej na przykładzie kultu świętych i elementów gwary

12. Rybnik c, Magdalena Kozioł, My i oni” – problemy integracji ludności napływowej na Górnym Śląsku po II wojnie światowej. Analiza zjawiska w oparciu o relacje świadków, badania socjologiczne i materiały prasowe.
13. Siemianowice Śląskie I LO, Olaf Kot, Losy śląskich sportowców, losy śląskich klubów. Historie polskie i nie tylko…
14. Tarnowskie Góry ZSAP – Technikum nr 7, Julia Kolano, Znajomość (bierna i czynna) gwary śląskiej wśród uczniów ZSA-P w Tarnowskich Górach. Badania własne.
15. Wodzisław ZS, Radosław Romanek, Losy Górnoślązaków i Mazurów (Kaszubów) po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie
16. Zabrze II LO, Żaneta Mika, Miasto w oczach bohatera. Analiza zagadnienia na podstawie „Ucieczki” Stanisława Bieniasza

 

Prace konkursowe (wersja papierowa oraz zapis na płycie cd w formacie pdf i word) należy przesłać na adres:

Związek Górnośląski, ul. Stalmacha 17, 40-058 Katowice

z dopiskiem: „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku”

do dnia 20 grudnia 2012 r. (data dotarcia pracy do komisji).

Wskazówki ogólne, dotyczące strony technicznej opracowania, znajdują się w instrukcji organizacyjnej (zakładka „Dokumenty”). Nad merytoryczną zawartością pracy uczestnika OWoGŚ, zakwalifikowanego do II etapu, czuwa nauczyciel – opiekun pracy.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników Olimpiady zakwalifikowanych do II etapu o przesłanie drogą elektroniczną na adres slaskaolimpiada@wp.pl WYBRANEGO TEMATU PRACY (prosimy o podanie numeru tematu z listy proponowanych lub pełnego sformułowania tematu własnego) do dnia 20 listopada br. 

 

OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU – EDYCJA II

PROPONOWANE TEMATY PRAC
1. Losy Górnoślązaków i Mazurów (Kaszubów) po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie
2. Śląskie ślady w moim regionie (mieście, ziemi…)
3. Przybysze z innych regionów w rodzinach śląskich. Adaptacja i akceptacja różnorodności.
4. Epizod śląski w życiu znanych osobistości (np. Różewicz, Englert, Holoubek, Tomaszewski i inni).
5. Świadectwo wielokulturowości najstarszych cmentarzy na Górnym Śląsku – analiza inskrypcji tablic nagrobnych.
6. Nazwy geograficzne świadectwem wielokulturowości (opracowanie na podstawie wybranej gminy / mikroregionu geograficznego w granicach Górnego Śląska).
7. Rzeka w krajobrazie kulturowym – rzeki łączące i rzeki graniczne (opracowanie na przykładzie wybranej rzeki w granicach Górnego Śląska).
8. Losy śląskich sportowców, losy śląskich klubów. Historie polskie i nie tylko…
9. Znajomość (bierna i czynna) gwary śląskiej wśród uczniów mojej szkoły
– badania własne
10. Styk wielu kultur etnicznych w mojej szkole/ dzielnicy/miejscowości /klatce schodowej – obserwacje i badania własne
11. Z Górnego Śląska w świat – przykłady kariery artystycznej (naukowej, politycznej, ekonomicznej i in.) współczesnych Górnoślązaków w Europie/na świecie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Górnym Śląskiem na II edycję Olimpiady!

W zakładce „Terminy” zamieszczony jest harmonogram na rok szkolny 2012/2013, zaś w zakładce „Dokumenty” zestaw zagadnień do testu I etapu.

Dodaj komentarz