Lista osób zakwalifikowanych do finału VII edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów:

Uczeń Szkoła Temat
Klaudia Wierzgoń Zespół Szkół nr 2, Jastrzębie – Zdrój G.T1 Walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne
miejscowości/gminy położonej na Górnym Śląsku szansą na jej rozwój w
XXI wieku (wizja – projekt rozwoju miejscowości /gminy w najbliższych
10 latach)
Hanna Ochmann II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie G.T1 Wizja gminy Wyry w najbliższych 10 latach
Natalia Mazur IV LO Tychy G.T3 Dziś nieużytek – jutro innowacyjne Centrum Zdrowego Odżywiania. Propozycja zagospodarowania wybranego terenu zgodnie z ideą rozwoju zrównoażonego
Sandra Famuła I LO Olesno G.T5 Projekt utworzenia nowego rezerwatu przyrody na obszarze Górnego Śląska – RP Bukowe Skały
Marcin Szołtysek V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie H.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w turystyce
Alicja Tokarczyk Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego Jastrzębie-Zdrój H.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w turystyce. Nikiszowiec jako perła turystyczna górnośląska
Paulina Musiolik Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku H.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w
turystyce
Anna Morys II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Katowice H.T3 Pałace pamięci. Adaptacje historycznych założeń pałacowo-parkowych w regionie – tendencje, koncepcje, realizacje
Tamara Kurek I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach H.T4 Wielokulturowe społeczeństwo obywatelskie jako szansa rozwoju Górnego Śląska na przykładzie miasta Tychy
Szymon Piecha IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rybniku H.T4 Wielokulturowe społeczeństwo obywatelskie jako szansa rozwoju Górnego Śląska na przykładzie wybranej miejscowości
Jerzy Konieczny Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach I.T1 Wodny świat Górnego Śląska. Gospodarcze, rekreacyjne i kulturowe atuty i możliwości
Babuśka Jakub V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie I.T3 Mitologia i folklor Górnego Śląska. Czy utopce, Skarbnik i Meluzyna i inne straszki mogą pomóc w promocji regionu?
Aleksandra Trawińska I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Zespole Szkół nr 2  Siemianowice Śląskie L.T4 Najlepszy śląski pisarz! Przedstaw twórczość wybranego twórcy, ukazując artyzm jego dzieł na tle tendencji we współczesnej prozie
Barbara Kremiec Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku SziD.T1 Atrakcyjność i znaczenie wybranych zabytków techniki
i śladów dawnego przemysłu jako potencjału dla rozwoju ruchu turystycznego (o skali regionalnej, krajowej, europejskiej)
Aleksandra Chmielińska II LO Rybnik SziD.T2 Architektoniczne ikony. Modernizm międzywojenny i powojenny oraz współczesna śląska architektura jako tworzywo nowego obrazu regionu.
Aleksandra Możdżeń IV LO Katowice SziD.T3 Muzyczny Górny Śląsk. Tradycje muzyczne Śląska i tytuł stolicy muzyki dla Katowic jako szansa dla nowego wizerunku regionu
Mateusz Kowalski Zespół Szkół Technicznych w Rybniku SziD.T3 Muzyczny Górny Śląsk. Tradycje muzyczne Śląska i tytuł stolicy muzyki dla Katowic jako szansa dla nowego wizerunku regionu
Anna Leśniewska II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Katowice SziD.T4 SLŌNSKŎ GŎDKA W TEATRZE: NAIWNA PRÓBA CZY NOWA SZANSA DLA REGIONU? BADANIE OPINII DOTYCZĄCYCH OBECNOŚCI ŚLĄSKIEJ MOWY W PRZESTRZENI TEATRALNEJ
Violetta Kowalska ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach SziD.T5 Kolory folkloru – od Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” po regionalne
zespoły folklorystyczne. Czy folklor śląski na scenie (muzyka, pieśń, taniec, strój ludowy) może być atrakcyjny dla widzów i czy potrzebny jest regionowi? Badania opinii społecznej.

Finał VII edycji OWoGŚ odbędzie się w piątek 23 marca 2018 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Zgodnie z § 4. p. 4.2.3. Regulaminu zawody finałowe składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu, obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

  • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
  • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
  • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
  • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnili następujące kryteria:

  • przystąpili do testów w każdej z czterech dziedzin,
  • w każdym z podejść (części tematycznej) uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
  • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

Część ustna odbywa się w tym samym dniu. Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji oraz udzielenie odpowiedzi na 2 pytania jury.

Materiały źródłowe do testu finałowego oraz szczegóły dotyczące przygotowania prezentacji oraz wymogi formalne zostaną podane uczestnikom finału na stronie internetowej Olimpiady, w terminie zgodnym z harmonogramem danej edycji, nie później niż na miesiąc przed terminem zawodów finałowych.

Zachęcamy nauczycieli i opiekunów do zabrania na finał również tych uczniów, którzy są zainteresowani udziałem w przyszłej edycji Olimpiady, aby mogli się zapoznać z formą wystąpień (maksymalna liczba osób towarzyszących to 4 osoby, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału na adres: slaskaolimpiada@gmail.com najpóźniej do 15 marca).