Literatura do testu szkolnego

GEOGRAFIA: Lipok-Bierwiaczonek, M., Górny Śląsk. O regionie najkrócej – historia i zróżnicowanie kulturowe. Jokiel, B., 2005, Walory geograficzno-historyczne wschodniej części Górnego Śląska. SOP, Toruń, s. 5-7, s. 86-93 (treści dotyczące położenia Górnego Śląska i ukształtowania terenu oraz Parku Śląskiego dawniej znanego pod nazwą Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka). HISTORIA Województwo śląskie 1922-1939, Platforma Edukacji Regionalnej Eduś, Instytut Badań Regionalnych […]

Parka zamkowy w Pszczynie

Tematy prac XIV edycji

Ilustracja wpisu: Park zamkowy w Pszczynie, Wikimedia Commons, Jacek Cisło, CC BY-SA 3.0 PL Górny Śląsk – kraina niezwykłości I. Geografia 1. “TOP 10 górnośląskich niezwykłości” Wybierz 10 obiektów, które według Ciebie ukazują specyfikę (stanowią wyznacznik) cech geograficznych Górnego Śląska. Uzasadnij “niezwykłość” wybranych przez siebie obiektów. Zlokalizuj je na samodzielnie sporządzonej mapie obejmującej obszar Górnego Śląska. Odwiedź wszystkie te miejsca. […]

Wprowadzenie do tematu XIV edycji

Górny Śląsk – kraina niezwykłości Żyjemy tutaj, w naszym miejscu na ziemi, wierząc, że otaczający nas górnośląski świat jest miejscem, w którym dostrzec możemy liczne przejawy niezwykłych walorów. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności, lecz kiedy przychodzi przypominać sobie o naszej tożsamości, kierujemy uwagę głównie na znane i rozpoznawalne elementy naszego dziedzictwa. Jest ono przebogate, zróżnicowane i wielowymiarowe, bo od stuleci kształtowane przez wpływy naszych sąsiadów, a jednocześnie wzmacniane […]

Harmonogram XIV edycji

  Zadanie  Termin Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady 11.03.2024 Zgłoszenie szkół do konkursu (należy wypełnić i przesłać formularz XIV edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com) 11.03.–12.04.2024 Podanie przez Komisję Główną literatury do I etapu  olimpiady 11.03.2024 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komisję Główną). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu: • […]

Finał XIII edycji

14 grudnia 2023 roku 22 uczestniczek i uczestników finału przystąpiło do zdalnego testu, następnego dnia 20 zakwalifikowanych osób wzięło udział w wystąpieniach na żywo. XIII edycja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku została organizowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski, jej tematem przewodnim było hasło „Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu”. Część oficjalną rozpoczął Dyrektor Biblioteki […]