TEMATY PRAC XII EDYCJI

GEOGRAFIA 1. Największe przedsiębiorstwa w wybranym powiecie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 i obecnie – analiza porównawcza. Wykonaj analizę porównawczą kilku (co najmniej dwóch) największych (najważniejszych) przedsiębiorstw istniejących w dowolnym powiecie Górnego Śląska w latach 1922-1939 i obecnie. W opracowaniu przyjmij współczesne granice powiatu oraz uwzględnij opis lokalizacji przedsiębiorstw (z zaznaczeniem na mapie powiatu), charakterystykę profilu działalności, zatrudnienie, funkcje i znaczenie społeczno-gospodarcze. 2. Drogi i koleje jako krwiobieg […]

Wprowadzenie do tematu XII edycji

Górny Śląsk w latach 1922-1939. Zagadnienia  historyczne, przyrodnicze, kulturowe i społeczne Sto lat temu wschodni Górny Śląsk został przyłączony do Polski, część regionu pozostała w państwie niemieckim, a jego południowy kraniec znalazł się w granicach Czechosłowacji.    Województwo śląskie – powstałe w wyniku walk zbrojnych i zabiegów dyplomatycznych podjętych po zakończeniu I wojny światowej – dołączyło do piętnastu już wcześniej wytyczonych obszarów administracyjnych II Rzeczypospolitej. Stało się regionem […]

HARMONOGRAM XII EDYCJI

  Zadanie  Termin Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady 7.03.2022 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XII edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com) 7.03 – 31.03.2022 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 10.03.2022 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska […]

Finał XI edycji

10 grudnia 2021 miały miejsce zawody finałowe XI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowane przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski. Tematem przewodnim tej edycji było hasło „Znani i mniej znani. Znaczące postaci związane z Górnym Śląskiem. Ich rola w nauce, kulturze, gospodarce i życiu społecznym”. Ponownie jak rok temu zmagania uczestników odbyły się w trybie online. Konkurs otworzył prof. Ryszard Kaczmarek, […]