Wyniki Finału VII edycji Olimpiady

Wyniki Finału 23 marca 2018 r. odbył się finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska. Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związek Górnośląski. Nad jej przebiegiem czuwał Komitet Główny Olimpiady wraz z Komitetem Honorowym. Laureaci Olimpiady: I miejsce – Jakub Babuśka, […]

Indeksy dla laureatów VII edycji

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą wybrać indeksy na następujące kierunki studiów: Uniwersytet Śląski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Geografia (3) Geologia (3) Geologia Stosowana (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Historia (3) Politologia (1) Turystyka historyczna (3) Uniwersytet Jagielloński Etnologia i antropologia kulturowa (1) Filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturow, nauczycielska lub komparatystyka (1) Geografia (1) Historia (z wyłączeniem […]

Program finału VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku „Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska” 23 marca 2018 r. (piątek) Biblioteka Śląska, Sala Parnassos, Katowice, Plac Rady Europy 1   8.00–8.30 — Rejestracja uczestników 8.30–8.45 — Wprowadzenie do części pisemnej oraz przypomnienie zasad przebiegu finału 8.45–9.15 — Test pisemny 9.15–10.00 — Oficjalne powitanie i wykład wprowadzający dr. Jerzego B. Parusela (CDPGŚ) „Walory przyrody […]

Literatura do finału

1. Fragment z: Historia Górnego Śląska, [red.] J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 373-381. Maria Lipok-Bierwiaczonek, Etnograficzny obraz Górnego Śląska (tekst PDF) 2. Fragment hasła z: Encyklopedia Województwa Śląskiego, t. 4 (2017) dr Katarzyna Kuroczka, Literatura polskojęzyczna na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 (tekst PDF) Pełny tekst hasła dostępny jest na stronie EWOŚ 3. Fragment hasła z: […]