Wyniki Finału VI edycji Olimpiady

Wyniki Finału 31 marca 2017 r. odbył się finał VI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku. Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związek Górnośląski. Nad jej przebiegiem czuwał Komitet Główny Olimpiady wraz z Komitetem Honorowym. Poniżej lista laureatów i finalistów. Laureaci Olimpiady: I miejsce – […]

Indeksy dla laureatów

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą wybrać indeksy na następujące kierunki studiów: Uniwersytet Śląski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Dziennikarstwo i public relations specjalność: dziennikarstwo kulturowe (pod warunkiem uruchomienia – 1) Geografia (3) Historia (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Politologia (1) Turystyka historyczna (2) Uniwersytet Jagielloński Etnologia i antropologia kulturowa (1) Filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturow, nauczycielska lub komparatystyka […]

Finał Olimpiady – informacje

VI FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU Zawody finałowe  odbędą się dnia 31 marca 2017 r. w Bibliotece Śląskiej o godzinie 9.00 w Sali Audytoryjnej Parnassos (wejście z holu głównego biblioteki). Rejestracja uczestników rozpocznie się od 8.15. Etap finałowy składa się z dwóch części: – pierwsza część to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), składający się z 40 pytań (po 10 […]

Literatura do testu finałowego

Uczniowie zakwalifikowani do finały Olimpiady są zobowiązani do zapoznania się z poniższymi materiałami źródłowymi, niezbędnymi do napisania testu finałowego z czterech dziedzin: 1. Chmielewska M., Rewitalizacja przestrzeni przemysłowej Górnego Śląska. 2. Tekst ze strony encyklopedii Eduś: http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Industrializacja_G%C3%B3rnego_%C5%9Al%C4%85ska_do_1922_roku (tylko dwa podrozdziały: Industrializacja w drugiej połowie XIX wieku oraz Rozbudowa przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku. 3. Miodek J., 1991, Śląska ojczyzna-polszczyzna, Katowice, s. 21-25 (o germanizmach w gwarze) 4. […]