O konkursie

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs wiedzy w zakresie czterech dziedzin:

  • historii,
  • geografii,
  • literatury i dialektu śląskiego
  • sztuki i dziedzictwa kulturowego

Organizatorami Olimpiady są:
Związek GórnośląskiInstytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych (preferencyjne przyjęcie na studia przysługuje uczniom dwóch ostatnich klas każdego typu szkoły).

W zakładce Terminy znajduje się harmonogram tegorocznej edycji konkursu, zaś w zakładce Bieżąca edycja formularz zgłoszeniowy, zestaw literatury pomocnej w przygotowaniu do teoretycznej części Olimpiady (test I etapu i test finałowy) oraz propozycje tematów prac pisemnych do II etapu.

Dodaj komentarz