Komitet Honorowy

Komitet Honorowy Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek

prof. dr hab. Andrzej Klasik

prof. dr hab. Irena Lipowicz

prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz

prof. dr hab. Grażyna Szewczyk

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

Dodaj komentarz