Program finału VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska

23 marca 2018 r. (piątek)

Biblioteka Śląska, Sala Parnassos,

Katowice, Plac Rady Europy 1

 

8.00–8.30 — Rejestracja uczestników

8.30–8.45 — Wprowadzenie do części pisemnej oraz przypomnienie zasad przebiegu finału

8.45–9.15 — Test pisemny

9.15–10.00 — Oficjalne powitanie i wykład wprowadzający dr. Jerzego B. Parusela (CDPGŚ) Walory przyrody – szansą czy zagrożeniem dla rozwoju Górnego Śląska?”

10.00–15.30 — Publiczne prezentacje uczniów (prezentacje indywidualne) w kolejności dziedzin:

  1. Geografia,
  2. Historia,
  3. Literatura i dialekt śląski oraz Sztuka i dziedzictwo kulturowe.

15.30–16.00 Wystąpienia zaproszonych gości

Ok. 16.00 — Ogłoszenie wyników – wręczenie dyplomów i nagród

Etap finałowy składa się z dwóch części:
– pierwsza część to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), z których w sumie można uzyskać 40 punktów (po 10 z każdej dziedziny); pytania oparte zostaną na pozycjach bibliograficznych zamieszczonych na naszej stronie,
-druga część to obrona pracy pisemnej, na którą składa się z prezentacji własnego tematu (około 8 minut monologu ucznia) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut).

Uczestnicy będą oceniani za wartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt 2007 lub nowszy). Finaliści proszeni są o przesłanie prezentacji na adres  slaskaolimpiada@gmail.com do 21 marca lub dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji w dniu finału, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem testu.

Organizatorzy zapewniają obiad każdemu finaliście i nauczycielowi (opiekunowi), koszty podróży nie są zwracane.
Ponadto informujemy, że uczniowie zakwalifikowani do finału zobowiązani są do dostarczenia na adres organizatora (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/117, 40-036 Katowice) ankiety osobowej w wersji papierowej (załącznik) najpóźniej do 20 marca 2018 r. W przypadku wysyłania ankiety pocztą, prosimy również o przesłanie skanu ankiety na adres slaskaolimpiada@gmail.com – ankieta jest podstawą do wystawienia dokumentu poświadczającego uczestnictwo w Olimpiadzie.

Życzymy powodzenia!
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

 

Poniżej prezentujemy przewidywaną kolejność wystąpień finalistów:

Uczeń Szkoła Temat LP
GEOGRAFIA (4) + SziD (1) + I (1)       Komisja: A. Hibszer, K. Dacy-Ignatiuk, J. Parusel. Prowadzący K. Węgrzynek
Klaudia Wierzgoń Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju G.T1 Walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne miejscowości/gminy położonej na Górnym Śląsku szansą na jej rozwój w XXI wieku (wizja – projekt rozwoju miejscowości /gminy w najbliższych 10 latach) 1
Hanna Ochmann II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie G.T1 Wizja gminy Wyry w najbliższych 10 latach 2
Natalia Mazur IV LO w Tychach G.T3 Dziś nieużytek – jutro innowacyjne Centrum Zdrowego Odżywiania. Propozycja zagospodarowania wybranego terenu zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego 3
Sandra Famuła I LO w Oleśnie G.T5 Projekt utworzenia nowego rezerwatu przyrody na obszarze Górnego Śląska – RP Bukowe Skały 4
Barbara Kremiec Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku SziD.T1 Atrakcyjność i znaczenie wybranych zabytków techniki i śladów dawnego przemysłu jako potencjału dla rozwoju ruchu turystycznego (o skali regionalnej, krajowej, europejskiej) 5
Jerzy Konieczny Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach I.T1 Wodny świat Górnego Śląska. Gospodarcze, rekreacyjne i kulturowe atuty i możliwości 6
HISTORIA (6)   Komisja: H. Nocoń, M. Wieczorek, R. Kaczmarek. Prowadzący S. Jarzyna,
Marcin Szołtysek V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie H.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w turystyce 1
Alicja Tokarczyk Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju H.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w turystyce. Nikiszowiec jako perła turystyczna górnośląska 2
Paulina Musiolik Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku H.T2 Historia życia codziennego Górnoślązaków i jej wykorzystanie w turystyce 3
Anna Morys II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach H.T3 Pałace pamięci. Adaptacje historycznych założeń pałacowo-parkowych w regionie – tendencje, koncepcje, realizacje 4
Tamara Kurek I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach H.T4 Wielokulturowe społeczeństwo obywatelskie jako szansa rozwoju Górnego Śląska na przykładzie miasta Tychy 5
Szymon Piecha IV LO im. M. Kopernika w Rybniku H.T4 Wielokulturowe społeczeństwo obywatelskie jako szansa rozwoju Górnego Śląska na przykładzie wybranej miejscowości 6
SZTUKA I DZIEDZICTWO (5) + L (1) + I (1)       Komisja: M. Lipok-Bierwiaczonek, Ł. Staniczek, K. Węgrzynek (S. Jarzyna), Prowadzący A. Hibszer
Aleksandra Trawińska I LO im. Jana Śniadeckiego w Zespole Szkół nr 2 w Siemianowicach Śląskich L.T4 Najlepszy śląski pisarz! Przedstaw twórczość wybranego twórcy, ukazując artyzm jego dzieł na tle tendencji we współczesnej prozie 1
Jakub Babuśka V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie I.T3 Mitologia i folklor Górnego Śląska. Czy utopce, Skarbnik i Meluzyna i inne straszki mogą pomóc w promocji regionu? 2
Anna Leśniewska II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach SziD.T4 Slōnskŏ gŏdka w teatrze: naiwna próba czy nowa szansa dla regionu? Badanie opinii dotyczących obecności śląskiej mowy w przestrzeni teatralnej 3
Aleksandra Chmielińska II LO w Rybniku SziD.T2 Architektoniczne ikony. Modernizm międzywojenny i powojenny oraz współczesna śląska architektura jako tworzywo nowego obrazu regionu. 4
Aleksandra Możdżeń IV LO w Katowicach SziD.T3 Muzyczny Górny Śląsk. Tradycje muzyczne Śląska i tytuł stolicy muzyki dla Katowic jako szansa dla nowego wizerunku regionu 5
Mateusz Kowalski Zespół Szkół Technicznych w Rybniku SziD.T3 Muzyczny Górny Śląsk. Tradycje muzyczne Śląska i tytuł stolicy muzyki dla Katowic jako szansa dla nowego wizerunku regionu 6
Violetta Kowalska ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach SziD.T5 Kolory folkloru – od Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” po regionalne zespoły folklorystyczne. Czy folklor śląski na scenie (muzyka, pieśń, taniec, strój ludowy) może być atrakcyjny dla widzów i czy potrzebny jest regionowi? Badania opinii społecznej. 7