Komitet Główny

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

dr hab. prof. UŚ Adam Hibszer – przewodniczący

dr Maria Lipok-Bierwiaczonek – zastępca przewodniczącego

dr Krystian Węgrzynek – zastępca przewodniczącego

Anna Kubica – sekretarz, koordynator projektu z ramienia IBR BŚ

dr Łucja Staniczkowa – koordynator projektu z ramienia ZG (zm. 2019 r.)

Katarzyna Dacy-Ignatiuk

Sławomir Jarzyna

dr Halina Nocoń

dr Daniela Dylus

Magdalena Wieczorek

Dodaj komentarz