I edycja

Pierwsza edycja Olimpiady za nami. W dniu 6 marca 2012 r.  w sali Benedyktynka Biblioteki Śląskiej odbyły się zawody finałowe. Zadaniem dziesiątki uczestników było napisanie testu z wiedzy o Górnym Śląsku oraz prezentacja pracy konkursowej, którą oceniało Jury, złożone z ekspertów.

W efekcie, tytuł Laureata Olimpiady oraz indeks na wybrany kierunek studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim lub Śląskim, uzyskało siedmioro uczestników finału. Pozostali uczestnicy otrzymali tytuł Finalisty.

Wszystkim Zawodnikom oraz ich Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy I edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku składają serdeczne podziękowania Darczyńcom, dzięki którym Olimpiada przebiegała  bez zakłóceń organizacyjnych. Pragniemy szczególnie podziękować:

Europosłowi dr Janowi Olbrychtowi

Profesorowi Andrzejowi Klasikowi

Radnej Miasta Katowice Magdalenie Wieczorek

Dyrektorowi Biura Europosła  Jana Olbrychta
Witoldowi Witkowiczowi

Prezesowi Stowarzyszenia „Schola Silesia”
Marcinowi Melonowi

oraz

Bractwu Oświatowemu Związku Górnośląskiego i Bibliotece Śląskiej


Milo nam poinformować, że Senat Uniwersytetu Śląskiego, na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 28 lutego 2012 r., przyjął uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2012/2012.
Szczegóły znajdują się poniżej:

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1162012

 

21-03-2011

W dziale Dokumenty zostały umieszczone karty oceny prac pisemnych.

 

24-02-2011

WYKAZ WYBRANYCH TEMATÓW  PRZEZ UCZESTNIKÓW II ETAPU OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Nazwa szkoły Ilość uczniów zakwalifikowanych Temat
1. Zespół Szkół w Gogołowej 2 – „Idą, idą pancry na Wujek” – losy Ślązaków w czasie stanu wojennego na Górnym Śląsku 

– Bogactwa naturalne wybranego mikroregionu geograficznego w granicach Górnego Śląska

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 2 Pokażę Ci Górny Śląsk. Projekt trasy turystycznej po wybranym subregionie Górnego Śląska uwzględniającej wartości kulturowe 

Idą, idą pancry na Wujek” – losy Ślązaków w czasie stanu wojennego na Górnym Śląsku

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie 3 -Rozwój przemysłu w XIX wieku w mojej miejscowości i okolicy oraz jego transformacja po 1980 (2 osoby) 

-Funkcjonowanie autonomii śląskiej na Górnym Śląsku a uwarunkowania polityczne i gospodarcze w latach 1920 – 39

 

4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1 Brak informacji
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej 1 Działalność rodu Ballestremów na terenie dzisiejszej Rudy Śląskiej
6. III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach 3 Scharakteryzuj gwarę wybranej                   miejscowości Górnego Śląska – Sułków. 

Rozwój przemysłu w XIX wieku w mojej miejscowości i okolicy oraz jego transformacja po 1980 roku

 

Ta ziemia jest piękna. Projekt trasy turystycznej po wybranym mikroregionie Górnego Śląska – Wyżyna Śląska.

7. VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach 2 Losy Ślązaków w czasie powstań śląskich- na przykładzie własnej rodziny 

Zamach majowy w prasie śląskiej okresu międzywojennego

8. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 2 Losy Ślązaków po II wojnie światowej 

Bogactwa naturalne                   wybranego                   mikroregionu geograficznego w granicach                   Górnego Śląska

9. Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich 1 Idą, idą pancry na Wujek” – losy Ślązaków w czasie stanu wojennego na Górnym Śląsku 
10. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1                   w Kędzierzynie-Koźlu 1 Bogactwa naturalne wybranego mikroregionu geograficznego w granicach Górnego Śląska
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących                   nr 5 – II LO                   w Zabrzu 7 1. Wpływ gmin żydowskich na rozwój kulturalny i gospodarczy Górnego
Śląska od końca                   XIX w. do 1939 r. na przykładzie Bytomia, Zabrza i Gliwic.
2. Śląski wrzesień 1939 w literaturze polsko-                   i niemieckojęzycznej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów ( np. Wieża spadochronowa K. Gołby i Pierwsza polka Horsta Bienka).
3. Pokażę Ci Górny Śląsk. Projekt trasy turystycznej po wybranym subregionie Górnego Śląska uwzględniającej wartości kulturowe.
4.                   „Idą, idą pancry na Wujek” – losy Ślązaków w czasie stanu wojennego na Górnym Śląsku
5. „Idą, idą pancry na Wujek” – losy Ślązaków w czasie stanu wojennego na Górnym Śląsku
6.                   Śląski wrzesień 1939 w literaturze polskiej“ i niemieckojęzycznej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów ( np. Wieża spadochronowa K. Gołby i Pierwsza polka Horsta Bienka).
7.Scharakteryzuj gwarę wybranej miejscowości Górnego Śląska ( fonetyka, fleksja, składnia słownictwo)
12. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie -III LO im S.Batorego  1 Rozwój przemysłu w XIX wieku w mojej miejscowości i okolicy oraz jego transformacja po 1980 roku 
13. Akademickie Zespół Szkół Ogólnokształcących – I LO im. J.Słowackiego Chorzowie 2 Rozwój przemysłu w XIX wieku w mojej miejscowości i okolicy oraz jego transformacja po 1980 roku(2 osoby)
14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota”w Opolu  4 Brak informacji 

 

10-02-2011

Dziękujemy Nauczycielom za przekazanie wyników testu etapu szkolnego Olimpiady.

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie tematów, które wybrali uczniowie na adres Olimpiady slaskaolimpiada@wp.pl

Karta Oceny Pracy, zawierająca szczegółowe kryteria oceny pracy wraz z punktacją, ukaże się na stronie internetowej Olimpiady do dnia 14 marca 2011.
08-02-2011
ETAP SZKOLNY OLIMPIADY

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Etapu Szkolnego Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.

Gratulujemy szczególnie tym, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów z testu i zakwalifikowali się do etapu II.

Nauczycieli prosimy o przechowywanie testów w szkole do czasu zakończenia Olimpiady.

Komisje szkolne prosimy o przesłanie drogą mailową na adres slaskaolimpiada@wp.pl następujących informacji:

– ilość osób, które przystąpiły do etapu I

– imiona i nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu II wraz z podaniem ich wyników z testu

– temat pracy, jaki wybrali uczniowie w II etapie

W przypadku wyboru tematu spoza listy zaproponowanej przez organizatorów, prosimy o niezwłoczne przesłanie tej propozycji na adres: staluc@poczta.onet.pl

Prace pisemne uczniów na wybrany temat wraz z wypełnionym protokołem ( wzór – broszura, s.21) prosimy przysyłać na adres:

Związek Górnośląski

ul. P. Stalmacha 17

40-058 Katowice

Z dopiskiem: OLIMPIADA WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Prace, ocenione na co najmniej 75% punktów muszą dotrzeć pod ten adres nie później niż 30 marca 2011.

 

26-01-2011

W dniu 26 lutego (środa) zostały wysłane na adres szkoły testy na etap szkolny do wszystkich szkół , które zgłosiły się do Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku w ilości podanej w zgłoszeniu. Organizatorzy proszą o potwierdzenie otrzymania testów. W przypadku, gdy przesyłka  nie dotrze do szkoły do godz. 12.00 w poniedziałek 31 stycznia, proszę natychmiast skontaktować się z: Łucją Staniczek tel. 519318842. Testy zostaną wysłane drogą elektroniczną. Klucz odpowiedzi zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres szkoły i nauczyciela – opiekuna.

 

25-01-2011

Lista szkół zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie:

Lp. Nazwa szkoły
1. I LO im.J.Słowackiego w Częstochowie
2. Zespół Szkół w Gogołowej
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie
5. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1-II LO Im. J. Ligonia w Chorzowie
8. III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach
9. VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach
10 Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
11. Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich
12. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1               w Kędzierzynie-Koźlu
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących               nr 5 – II LO               w Zabrzu
14. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie -III LO im S. Batorego
15. Akademickie Zespół Szkół Ogólnokształcących – I LO im. J.Słowackiego Chorzowie
16. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota”w Opolu

 

 

Dodaj komentarz