Finał XIII edycji

14 grudnia 2023 roku 22 uczestniczek i uczestników finału przystąpiło do zdalnego testu, następnego dnia 20 zakwalifikowanych osób wzięło udział w wystąpieniach na żywo. XIII edycja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku została organizowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski, jej tematem przewodnim było hasło „Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu”. Część oficjalną rozpoczął Dyrektor Biblioteki […]

XIII finał OWoGŚ – lista wystąpień

Zapraszamy do Biblioteki Śląskiej w piątek, 15 grudnia 2023 roku, do auli Parnassos. Tym razem spotkamy się z 20 finalistkami i finalistami. 8.15-9.00 – rejestracja uczestników 9.00 – otwarcie XIII finału OWoGŚ ok. 9.25-14.40 – prezentacje uczestników (według dziedzin i tematów, podane godziny są orientacyjne) Godzina Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy 9.25 Beer Tomasz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie G.1 „Krzoki” i „ptoki” w mojej klasie […]

Promesy indeksów dla laureatów konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Śląski uchwałą nr 395 Senatu UŚ z 23 maja 2023 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 na następujących kierunkach: Aquamatyka-interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi (2) Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe (1) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2) Doradztwo Polityczne i Publiczne (3) […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału XIII edycji

Przedstawiamy listę 22 osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy Beer Tomasz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie G.1 „Krzoki” i „ptoki” w mojej klasie (szkole), czyli skąd przybyli na Górny Śląsk przodkowie uczniów mojej klasy (szkoły) Augustyn Julia X LO im., I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach G.4 Krajobrazowe konsekwencje XX-wiecznej migracji zarobkowej na Górny Śląsk na przykładzie […]