Literatura do testu szkolnego

E. Chojecka, Wprowadzenie, w: Sztuka Górnego Śląska, red. E. Chojecka, Katowice 2004, s. 10-12. Fragment: od s. 10, od słów: Powracając do naszego tematu… (trzeci akapit od dołu) – do s. 12 do końca pierwszego akapitu od góry. J. Kijonka, Socjologia tożsamości w śląskim narożniku, w: tejże, Górnoślązacy. Tożsamość regionalna i etniczna ponad granicami, s.113-116.  Podrozdział: Socjologia tożsamości w śląskim narożniku E. Klin, O charakterystyce śląskości […]

TEMATY PRAC XIII EDYCJI

Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu I. Geografia 1. „Krzoki” i „ptoki” w mojej klasie (szkole), czyli skąd przybyli na Górny Śląsk przodkowie uczniów mojej klasy (szkoły) Zbierz informacje od uczniów swojej klasy (lub szkoły) na temat pochodzenia ich przodków (rodziców, dziadków, pradziadków,…). Skąd, kiedy i z jakiego powodu przybyli na Górny Śląsk? Przygotuj raport obejmujący minimum 20 uczniów. Sporządź mapę […]

Wprowadzenie do tematu XIII edycji

Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu Górny Śląsk od wieków był regionem wszelakich migracji. W czasie wojen o Śląsk Polaków i Czechów (X-XII wiek) migracje miały charakter przemieszczeń grup ludności należącej do różnych plemion słowiańskich. W XIII wieku na zaproszenie piastowskich książąt przybyli tu osadnicy z krajów Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, a w XVII i XVIII wieku docierała tu ludność protestancka prześladowana przez Habsburgów. Po wybuchu rewolucji […]

HARMONOGRAM XIII EDYCJI

HARMONOGRAM XIII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU   Zadanie  Termin Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady 6.03.2023 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XIII edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com) 6.03 – 5.04.2023 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 10.03.2023 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test […]