Finał XI edycji

10 grudnia 2021 miały miejsce zawody finałowe XI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowane przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski. Tematem przewodnim tej edycji było hasło „Znani i mniej znani. Znaczące postaci związane z Górnym Śląskiem. Ich rola w nauce, kulturze, gospodarce i życiu społecznym”. Ponownie jak rok temu zmagania uczestników odbyły się w trybie online. Konkurs otworzył prof. Ryszard Kaczmarek, […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału XI edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy Besuch Bartłomiej Zespół Szkół Urszulańskich, Rybnik I.1 Śladami rybnickich społeczników – gra terenowa Góra Wiktoria IV Liceum Ogólnokształcące, Katowice I.1 Każda okolica ma swojego bohatera – gra terenowa „POZnajemy CZeladź” Kamski Damian I Liceum Ogólnokształcące, Olesno I.2 Mała Gmina – Wielcy Bohaterowie […]

LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XI EDYCJA

Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Ze szczytów gór ku nizinom (jednostki fizycznogeograficzne województwa śląskiego), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Subregiony województwa śląskiego, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. M.Szczepański, A. Śliz: Tożsamość regionalna, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 1 (2014), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. R. Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 6 (2019) […]

Promesy indeksów dla laureatów konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Śląski uchwałą nr 305 Senatu UŚ z dnia 27 listopada 2018 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na następujących kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Geografia (3) Geologia (3) Geologia Stosowana (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Historia […]