Finał XI edycji

10 grudnia 2021 miały miejsce zawody finałowe XI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowane przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski. Tematem przewodnim tej edycji było hasło „Znani i mniej znani. Znaczące postaci związane z Górnym Śląskiem. Ich rola w nauce, kulturze, gospodarce i życiu społecznym”. Ponownie jak rok temu zmagania uczestników odbyły się w trybie online. Konkurs otworzył prof. Ryszard Kaczmarek, […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału XI edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy Besuch Bartłomiej Zespół Szkół Urszulańskich, Rybnik I.1 Śladami rybnickich społeczników – gra terenowa Góra Wiktoria IV Liceum Ogólnokształcące, Katowice I.1 Każda okolica ma swojego bohatera – gra terenowa „POZnajemy CZeladź” Kamski Damian I Liceum Ogólnokształcące, Olesno I.2 Mała Gmina – Wielcy Bohaterowie […]

Literatura do I etapu

Tekst Marii Lipok-Bierwiaczonek „Górny Śląsk. O regionie najkrócej – historia i zróżnicowanie kulturowe” dostępny jest w zakładce „Do pobrania” oraz tutaj: https://owogs.bs.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/02/M.Lipok-Bierwiaczonek-Gorny-Slask-_O-regionie.pdf W oparciu o treść tego eseju zostanie opracowany test I etapu.  

HARMONOGRAM XI EDYCJI

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady  1.02.2021 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XI edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com ) 26.02.2021 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 22.02.2021 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu: • geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze […]