Literatura do I etapu

Tekst Marii Lipok-Bierwiaczonek „Górny Śląsk. O regionie najkrócej – historia i zróżnicowanie kulturowe” dostępny jest w zakładce „Do pobrania” oraz tutaj: https://owogs.bs.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/02/M.Lipok-Bierwiaczonek-Gorny-Slask-_O-regionie.pdf W oparciu o treść tego eseju zostanie opracowany test I etapu.  

HARMONOGRAM XI EDYCJI

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady  1.02.2021 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XI edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com ) 26.02.2021 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 22.02.2021 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu: • geografii regionu śląskiego (treści przyrodnicze […]

TEMATY PRAC XI EDYCJI

GEOGRAFIA Każda okolica ma swojego bohatera – gra terenowa   Wybierz miejscowość (w przypadku dużego miasta – dzielnicę) położoną na Górnym Śląsku, z którą czujesz się związana / związany. Wyszukaj kilka (3-5) postaci, reprezentujących różne dziedziny życia, ważnych dla wybranej przez Ciebie miejscowości / dzielnicy. Korzystając z zebranych informacji, zaprojektuj grę terenową, która będzie poświęcona popularyzacji wiedzy na temat wybranych przez Ciebie postaci i ich […]

Wprowadzenie do tematu XI edycji:

ZNANI I MNIEJ ZNANI. ZNACZĄCE POSTACI ZWIĄZANE Z GÓRNYM ŚLĄSKIEM. ICH ROLA W NAUCE, KULTURZE, GOSPODARCE I ŻYCIU SPOŁECZNYM   Kiedy opowiadamy historię jakiegoś kraju, regionu lub miejscowości – zawsze w którymś momencie przywołujemy ludzi, którzy się w tej historii zaznaczyli. Podobnie jest w przypadku Górnego Śląska. Z jego dziejami nierozłącznie splotły się losy wielu postaci. Ale poza ludźmi znanymi z podręczników jest rzesza innych osób, które […]