Wprowadzenie do tematu XI edycji:

ZNANI I MNIEJ ZNANI. ZNACZĄCE POSTACI ZWIĄZANE Z GÓRNYM ŚLĄSKIEM. ICH ROLA W NAUCE, KULTURZE, GOSPODARCE I ŻYCIU SPOŁECZNYM

 

Kiedy opowiadamy historię jakiegoś kraju, regionu lub miejscowości – zawsze w którymś momencie przywołujemy ludzi, którzy się w tej historii zaznaczyli. Podobnie jest w przypadku Górnego Śląska. Z jego dziejami nierozłącznie splotły się losy wielu postaci. Ale poza ludźmi znanymi z podręczników jest rzesza innych osób, które na tej ziemi działały i dla niej pracowały. Jedni – aktywni społecznie wpływali na bieg historii, inni – piękni duchem, utalentowani artyści, dzięki swym dziełom czynili świat radośniejszym. Jeszcze inni zasłużyli się dla rozwoju gospodarki lub nauki. Byli tacy, którzy w poczuciu misji pracy dla swoich społeczności tworzyli od podstaw placówki oświatowe lub kulturalne. Tak było np. w 1922 roku, kiedy część Górnego Śląska została połączona z Polską i trzeba było tworzyć polskie instytucje.

W każdej zatem społeczności w ciągu minionych dziesięcioleci żyli ludzie, których praca, twórczość artystyczna, dokonania naukowe, działalność organizacyjna pozostawiły trwałe ślady. Coś zmieniła, coś dodała do obrazu świata. O niektórych osobach (działaczach politycznych, uznanych artystach, uczonych-noblistach) pamięta wielka historia, spisana w podręcznikach. Ale ważna jest także historia utrwalona w lokalnych opracowaniach, a czasem tylko w pamięci mieszkańców danej miejscowości. Tak pamięta się np. o „przedwojennym” nauczycielu, który założył teatr, a ponadto uczył gospodarzy w swojej wsi nowych metod sadownictwa. O akuszerce, która przyjęła wiele porodów domowych. O lekarce, która nie bała się narazić „władzy”, walcząc o zdrowie swoich pacjentów. O ostatnim kowalu w okolicy. O ludowym rzeźbiarzu, wykonującym świątki do miejscowych kapliczek. O księdzu, wybitnym kaznodziei, walczącym z alkoholizmem w swojej parafii.

W XI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku zachęcamy do przyjrzenia się takim właśnie ludziom: artystom związanym z naszym regionem (pisarzom, filmowcom, malarzom, muzykom itd), osobom zaangażowanym w życie społeczno-gospodarcze, badaczom Śląska działającym w różnych dziedzinach nauki, jak też do spojrzenia na ludzi dotąd nieznanych. Wszyscy, znani i mniej znani (a szczególnie ci drudzy), mogą być bohaterami Twojej opowieści

Wybitne jednostki angażujące się na rzecz swojej społeczności często nie zabiegają o swoją sławę. Czasem potrzebny jest obserwator lub badacz, który wydobywa z ukrycia czy zapomnienia dokonania Kogoś, kto zdecydowanie zasługuje na miano lokalnego bohatera. Mamy nadzieję, że niejedna Taka Osoba czeka na swojego odkrywcę. Być może mieszkała gdzieś w Twojej okolicy? Może to właśnie Ty ją odkryjesz?