Lista osób zakwalifikowanych do finału XIII edycji

Przedstawiamy listę 22 osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów:

Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy
Beer Tomasz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie G.1 „Krzoki” i „ptoki” w mojej klasie (szkole), czyli skąd przybyli na Górny Śląsk przodkowie uczniów mojej klasy (szkoły)
Augustyn Julia X LO im., I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach G.4 Krajobrazowe konsekwencje XX-wiecznej migracji zarobkowej na Górny Śląsk na przykładzie Giszowca.
Grzelka Hanna Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka G.4 Krajobrazowe konsekwencje XX-wiecznej migracji
zarobkowej na Górny Śląsk na przykładzie Tychów.
Iskra Artur II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach G.4 Tychy – powojenne migracje, które stworzyły nowe miasto
Stolorz Malcolm I Liceum Ogólnokształcące im.T.Kościuszki w Mysłowicach G.4 Krajobrazowe konsekwencje XX-wiecznej migracji zarobkowej na
Górny Śląsk na przykładzie Mysłowic. Rozwój industrializacji i budownictwa oraz
jego skutki.
Straż Aleksandra II Liceum Ogólnokształcące im. W. Kilara w Zabrzu G.4 Zabrze – miasto dzięki przemysłowi
Bryja Franciszek II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego H.1. Pnioki, krzoki, ptoki – pochodzenie mieszkańców Górnego
Śląska na przykładzie mojej rodziny.
Jedziniak Oliwia III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach H.1. Pnioki, krzoki, ptoki – pochodzenie mieszkańców Górnego
Śląska na przykładzie mojej rodziny.
Madaj Teodor I LO im. M. Kopernika H.1. Pnioki, krzoki, ptoki – pochodzenie mieszkańców Górnego
Śląska na przykładzie mojej rodziny.
Nowacka Aleksandra Zespół Szkół Urszulańskich H.1. Pnioki, krzoki, ptoki – pochodzenie mieszkańców Górnego
Śląska na przykładzie mojej rodziny.
Olszewska Karolina VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie H.1. Pnioki, krzoki, ptoki – pochodzenie mieszkańców Górnego
Śląska na przykładzie mojej rodziny.
Partyka Mateusz VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie H.1. Pnioki, krzoki, ptoki – pochodzenie mieszkańców Górnego
Śląska na przykładzie mojej rodziny.
Śliwka Zuzanna I LO im. Leona Kruczkowskiego H.1. Pnioki, krzoki, ptoki – pochodzenie mieszkańców Górnego
Śląska na przykładzie mojej rodziny.
Gruszczyk Klaudia I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie H.2. „Rany i blizny – ślady po społecznościach, które zniknęły z tkanki społecznej Górnego Śląska.”
Hoffmann Hanna Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu H.2. „Rany i blizny – ślady po społecznościach, które zniknęły z tkanki społecznej Górnego Śląska.”
Jazłowska Natalia Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka H.2. „Rany i blizny – ślady po społecznościach, które zniknęły z tkanki społecznej Górnego Śląska.”
Lewandowski Piotr III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie H.2. „Rany i blizny – ślady po społecznościach, które zniknęły z tkanki społecznej Górnego Śląska.”
Herok, Michał I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich H.3. Migracje i deportacje na przestrzeni najważniejszych wydarzeń XX wieku w Wodzisławiu Śląskim
Jaros Julia I LO im. Leona Kruczkowskiego H.4. Migracje ludności na Śląsku Cieszyńskim w latach 1804-1921
Kozłowska Alicja I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach L.4. Badania obecności w Gliwicach osób z innych części Polski lub innych krajów na podstawie toponimów i mikrotoponimów
Steczyński Tymon I liceum ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego Szidt.2. Ze Lwowa i kresów na Górny Śląsk. Górnośląscy twórcy kultury o kresowym rodowodzie (Wojciech Kilar, Tadeusz Teodorowicz Todorowski, Roman Nowotarski i inni), ich dzieła i znaczenie dla kultury naszego regionu
Góra Wiktoria IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka I.2. Makówki, kutia czy kluski z makiem – wigilijne stoły w rodzinach o mieszanym rodowodzie. Tradycyjne potrawy śląskie, kresowe, góralskie, wielkopolskie na jednym stole: zgodny synkretyzm czy z trudem uzgodnione kompromisy?

Finał będzie miał charakter hybrydowy, test zostanie zorganizowany w formie zdalnej w czwartek 14 grudnia, a osoby zakwalifikowane do prezentacji prac zapraszamy do Biblioteki Śląskiej w piątek 15 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z § 4. p. 4.2.3. Regulaminu zawody finałowe składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu, obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

 • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Materiały źródłowe do testu finałowego znajdują się w zakładce Bieżąca edycja. Bibliografia do testu szkolnego.

Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnili następujące kryteria:

 • przystąpili do testu w każdej z czterech dziedzin,
 • w każdej części tematycznej uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
 • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

Część ustna odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji (około 8-10 minut monologu ucznia) oraz udzielenie odpowiedzi na 2 pytania jury (około 5 minut).

Uczestnicy będą oceniani za wartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt 2007 lub nowszy). Przed finałem odbędzie się próbne logowanie na platformie wraz z prezentacją slajdów Termin i harmonogram logowania próbnego oraz kolejność wystąpień w dniu finału zostaną podane w najbliższym czasie.


Ponadto informujemy, że uczniowie zakwalifikowani do finału zobowiązani są do dostarczenia na adres organizatora (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice) ankiety osobowej:

 •  wersję elektroniczna (skan/zdjęcie) należy przesłać
  na adres: slaskaolimpiada@gmail.com najpóźniej do 24.11.2023 roku
 • oryginał musi zostać dostarczony do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice najpóźniej do 30.11.2023 roku

Ankieta jest podstawą do wystawienia dokumentu poświadczającego uczestnictwo w Olimpiadzie.

Zachęcamy nauczycieli i opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych do oglądania zawodów finałowych. Szczegóły dotyczące transmisji podane zostaną na początku grudnia br.