Promesy indeksów dla laureatów konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytet Śląski

uchwałą nr 395 Senatu UŚ z 23 maja 2023 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 na następujących kierunkach:

 • Aquamatyka-interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi (2)
 • Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe (1)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2)
 • Doradztwo Polityczne i Publiczne (3)
 • Geografia (3)
 • Geologia (3)
 • Geologia Stosowana (2)
 • Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3)
 • Historia (5)
 • Politologia (3)
 • Socjologia (2)
 • Turystyka historyczna (5)

Uniwersytet Jagielloński

zapewnia przywilej w postępowaniu rekrutacyjnym wyłącznie w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na następujące kierunki:

 • Etnologia i antropologia kulturowa (1)
 • Filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturowa, nauczycielska lub komparatystyka (1)
 • Geografia (1)
 • Historia (z wyłączeniem specjalności: judaistyka) (2)
 • Historia sztuki (1)
 • Kulturoznawstwo, specjalność teksty kultury (1)
 • Ochrona dóbr kultury (1)
 • Wiedza o teatrze (1)

Nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.