Lista osób zakwalifikowanych do finału XI edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów:

Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy
Besuch Bartłomiej Zespół Szkół Urszulańskich, Rybnik
I.1 Śladami rybnickich społeczników – gra terenowa
Góra Wiktoria IV Liceum Ogólnokształcące, Katowice I.1 Każda okolica ma swojego bohatera – gra terenowa „POZnajemy CZeladź”
Kamski Damian I Liceum Ogólnokształcące, Olesno I.2 Mała Gmina – Wielcy Bohaterowie
Kielar Bartłomiej II Liceum Ogólnokształcące, Tychy I.2 „Ślady bohaterów wokół nas – postacie zasłużone dla Tychów”
Sidło Wiktor IV Liceum Ogólnokształcące, Tychy I.2 Szopienice – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Wtorek Maksymilian III Liceum Ogólnokształcące, Katowice I.2 Ślady bohaterów wokół nas
Gepert Paulina IV Liceum Ogólnokształcące, Tychy II.1 „Gdy upadnie drugie – wywołamy trzecie, bo trojaka liczy się do trzech…” – ślady bohaterów powstań śląskich w społeczności lokalnej.
Malikowska Sandra II Liceum Ogólnokształcące, Ruda Śląska II.1 „Gdy upadnie drugie – wywołamy trzecie, bo trojaka liczy się do trzech…” – ślady bohaterów powstań śląskich w społeczności lokalnej.
Ogerman Anna II Liceum Ogólnokształcące, Rybnik II.2 Niezwykłe kobiety Górnego Śląska
Sośnik Aleksandra II Liceum Ogólnokształcące, Ruda Śląska II.2 Sylwetki niezwykłych kobiet działających na Górnym Śląsku w XX wieku
Zaborowska Aleksandra IV Liceum Ogólnokształcące, Sosnowiec II.2 ,,Niezwykłe kobiety Górnego Śląska. Śląsk jako iskra boża.”
Lewandowski Piotr III Liceum Ogólnokształcące, Chorzów II.3 Z pozoru zwyczajni. Wspomnienia o bohaterach. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Grubiorze z Oheim – (nie)zwyczajni bohaterzy pacyfikacji Kopalni Wujek
Skoczko Karolina V Liceum Ogólnokształcące, Katowice III.1 Powstaniec śląski w literaturze okresu PRL-u
Kwaśnik Natalia II Liceum Ogólnokształcące, Katowice III.3 Zasłużeni dla Śląska – sylwetki Heleny Synowiec I Marka Szołtyska
Grzondziel Miłosz I Liceum Ogólnokształcące, Chorzów IV.1 „Świętochłowickie dziedzictwo architektoniczne Paula Jackischa oraz Georga i Emila Zillmannów”
Grzywocz Bartłomiej Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Świętochłowice IV.1 Bytomscy architekci na przełomie XIX i XX wieku. Paul Jackisch, Karl Brugger
Szczotka Luiza II Liceum Ogólnokształcące, Tychy IV.1 Bez tych nie byłoby pięknych Tych
Kiszka Antoni IV Liceum Ogólnokształcące, Sosnowiec V.2 Raport ewaluacyjny upamiętnień ludzi zasłużonych dla Śląska w przestrzeni miejskiej Katowic
Tchórzewski Przemysław Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, Katowice V.2 Upamiętnienia śląskich bohaterek i bohaterów w Katowicach Podlesiu

Finał XI edycji OWoGŚ odbędzie się w piątek 10 grudnia 2021 w formie zdalnej, na platformie Zoom.

Zgodnie z § 4. p. 4.2.3. Regulaminu zawody finałowe składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu, obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

 • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Materiały źródłowe do testu finałowego znajdują się w zakładce Bieżąca edycja. Bibliografia do testu szkolnego.

Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnili następujące kryteria:

 • przystąpili do testu w każdej z czterech dziedzin,
 • w każdej części tematycznej uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
 • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

Część ustna odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji (około 8-10 minut monologu ucznia) oraz udzielenie odpowiedzi na 2 pytania jury (około 5 minut).

Uczestnicy będą oceniani za wartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt 2007 lub nowszy). Przed finałem odbędzie się próbne logowanie na platformie wraz z prezentacją slajdów Termin i harmonogram logowania próbnego oraz kolejność wystąpień w dniu finału zostaną podane w najbliższym czasie.


Ponadto informujemy, że uczniowie zakwalifikowani do finału zobowiązani są do dostarczenia na adres organizatora (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice) ankiety osobowej:

 •  wersję elektroniczna (skan/zdjęcie) należy przesłać
  na adres: slaskaolimpiada@gmail.com najpóźniej do 1.12.2021 roku
 • oryginał musi zostać dostarczony do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice najpóźniej do 3.12.2021 roku

Ankieta jest podstawą do wystawienia dokumentu poświadczającego uczestnictwo w Olimpiadzie.

Zachęcamy nauczycieli i opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych do oglądania zawodów finałowych. Szczegóły dotyczące transmisji podane zostaną na początku grudnia br.