LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XI EDYCJA

 1. Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Ze szczytów gór ku nizinom (jednostki fizycznogeograficzne województwa śląskiego), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
 2. Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Subregiony województwa śląskiego, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
 3. M.Szczepański, A. Śliz: Tożsamość regionalna, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 1 (2014), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
 4. R. Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 6 (2019) Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
  Fragmenty:
  – III powstanie śląskie w 1921 roku
  – Przyłączenie części Górnego Śląska do Polski
 5. J. Tambor, Etnolekt górnośląski, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 4 (2017) Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
  Fragmenty:
  – Wariantywność etnoregionalna
  – Cechy językowe etnolektu górnośląskiego.