Finał XI edycji

10 grudnia 2021 miały miejsce zawody finałowe XI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowane przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski. Tematem przewodnim tej edycji było hasło „Znani i mniej znani. Znaczące postaci związane z Górnym Śląskiem. Ich rola w nauce, kulturze, gospodarce i życiu społecznym”. Ponownie jak rok temu zmagania uczestników odbyły się w trybie online. Konkurs otworzył prof. Ryszard Kaczmarek, zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej do spraw Instytutu Badań Regionalnych, następnie Komitet Główny pod przewodnictwem dr. hab, Adama Hibszera przeprowadził test. Wszyscy uczniowie zostali dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu, podczas którego mogli oni zaprezentować tezy swojej pracy.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jurorzy wyłonili piętnastu laureatów i czterech finalistów:

I miejsce – Miłosz Grzondziel (I LO im. Juliusza Słowackiego, Chorzów)

II miejsce – Bartłomiej Grzywocz (Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Świętochłowice)

III miejsce – Bartłomiej Kielar (II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida, Tychy)

Pozostałe miejsca:

 • Sandra Malikowska (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka, Ruda Śląska)
 • Anna Ogerman (II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik)
 • Bartłomiej Besuch (Zespół Szkół Urszulańskich, Rybnik)
 • Maksymilian Wtorek (III LO im. Adama Mickiewicza, Katowice)
 • Wiktor Sidło (ZS nr 1 – IV LO im. Gustawa Morcinka, Tychy)
 • Piotr Lewandowski (III LO im. Stefana Batorego, Chorzów)
 • Luiza Szczotka (II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida, Tychy)
 • Aleksandra Zaborowska (IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, Sosnowiec)
 • Antoni Kiszka (IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, Sosnowiec)
 • Natalia Kwaśnik (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, Katowice)
 • Paulina Gepert (ZS nr 1 – IV LO im. Gustawa Morcinka, Tychy)
 • Wiktoria Góra (IV LO im. gen. Stanisława Maczka, Katowice)

Finaliści:

 • Damian Kamski (ZS nr 1 – I LO im. Lotników Polskich, Olesno)
 • Karolina Skoczko (V LO im. Władysława Broniewskiego, Katowice)
 • Aleksandra Sośnik (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka, Ruda Śląska)
 • Przemysław Tchórzewski (Technikum nr 18 – Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, Katowice)

Komisja przyznała również Nagrodę Specjalną im. Łucji Staniczkowej, ufundowaną przez Związek Górnośląski, dla osoby, której praca odznaczała się wybitnymi walorami humanistycznymi. Nagrodę otrzymał:

Miłosz Grzondziel (I LO im. Juliusza Słowackiego, Chorzów)

Laureaci spełniający wymagania wiekowe mogli wybrać „indeks” na wydziałach Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Śląskiego oraz otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez: Urząd Marszałkowski, Bibliotekę Śląską, Związek Górnośląski, Panteon Górnośląski, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, senator Halinę Biedę.