Indeksy dla laureatów VII edycji

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą wybrać indeksy na następujące kierunki studiów:

Uniwersytet Śląski

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1)
 • Geografia (3)
 • Geologia (3)
 • Geologia Stosowana (2)
 • Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3)
 • Historia (3)
 • Politologia (1)
 • Turystyka historyczna (3)

Uniwersytet Jagielloński

 • Etnologia i antropologia kulturowa (1)
 • Filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturow, nauczycielska lub komparatystyka (1)
 • Geografia (1)
 • Historia (z wyłączeniem specjalności: judaistyka) (2)
 • Historia sztuki (1)
 • Kulturoznawstwo, specjalność teksty kultury (1)
 • Ochrona dóbr kultury (1)
 • Wiedza o teatrze (1)

Nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego