Wprowadzenie do tematu XII edycji

Górny Śląsk w latach 1922-1939. Zagadnienia  historyczne, przyrodnicze, kulturowe i społeczne Sto lat temu wschodni Górny Śląsk został przyłączony do Polski, część regionu pozostała w państwie niemieckim, a jego południowy kraniec znalazł się w granicach Czechosłowacji.    Województwo śląskie – powstałe w wyniku walk zbrojnych i zabiegów dyplomatycznych podjętych po zakończeniu I wojny światowej – dołączyło do piętnastu już wcześniej wytyczonych obszarów administracyjnych II Rzeczypospolitej. Stało się regionem […]

HARMONOGRAM XII EDYCJI

  Zadanie  Termin Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady 7.03.2022 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XII edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com) 7.03 – 31.03.2022 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 10.03.2022 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska […]

Finał XI edycji

10 grudnia 2021 miały miejsce zawody finałowe XI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowane przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski. Tematem przewodnim tej edycji było hasło „Znani i mniej znani. Znaczące postaci związane z Górnym Śląskiem. Ich rola w nauce, kulturze, gospodarce i życiu społecznym”. Ponownie jak rok temu zmagania uczestników odbyły się w trybie online. Konkurs otworzył prof. Ryszard Kaczmarek, […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału XI edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy Besuch Bartłomiej Zespół Szkół Urszulańskich, Rybnik I.1 Śladami rybnickich społeczników – gra terenowa Góra Wiktoria IV Liceum Ogólnokształcące, Katowice I.1 Każda okolica ma swojego bohatera – gra terenowa „POZnajemy CZeladź” Kamski Damian I Liceum Ogólnokształcące, Olesno I.2 Mała Gmina – Wielcy Bohaterowie […]

LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XI EDYCJA

Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Ze szczytów gór ku nizinom (jednostki fizycznogeograficzne województwa śląskiego), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Subregiony województwa śląskiego, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. M.Szczepański, A. Śliz: Tożsamość regionalna, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 1 (2014), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. R. Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 6 (2019) […]