Wprowadzenie do tematu XI edycji:

ZNANI I MNIEJ ZNANI. ZNACZĄCE POSTACI ZWIĄZANE Z GÓRNYM ŚLĄSKIEM. ICH ROLA W NAUCE, KULTURZE, GOSPODARCE I ŻYCIU SPOŁECZNYM   Kiedy opowiadamy historię jakiegoś kraju, regionu lub miejscowości – zawsze w którymś momencie przywołujemy ludzi, którzy się w tej historii zaznaczyli. Podobnie jest w przypadku Górnego Śląska. Z jego dziejami nierozłącznie splotły się losy wielu postaci. Ale poza ludźmi znanymi z podręczników jest rzesza innych osób, które […]

Finał X edycji

11 grudnia 2020 został rozegrany finał X edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski. Jego tematem przewodnim było hasło „Kolory energii”. W tym roku zawody odbyły się w trybie online. Wprawdzie głównym miejscem transmisji po raz kolejny była Biblioteka Śląska, jednak uczestnicy przedstawiali swoje prezentacje ze swoich domów lub szkół. Uczestników konkursu przywitali […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału X edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczeń Szkoła       Nr tematu Temat Brodzińska Marta I Liceum Ogólnokształcące, Katowice I.4 Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego na obszarze Górnego Śląska -trend czy konieczność? Brzoza Karol I Liceum Ogólnokształcące, Mikołów II.1 Elektrownia Łaziska – najstarsza elektrownia w mojej okolicy Cinal Karolina I Liceum Ogólnokształcące, Żywiec I.3 Dziedzictwo, wyzwania i perspektywy rozwoju gminy Jeleśnia Dyrbuś […]

Zmiana w organizacji konkursu

Z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku podjął decyzję o  zmianie zasad organizacji konkursu w roku 2020. ( patrz paragraf 4 regulaminu). W związku z tym odstępuje się od przeprowadzenia etapu szkolnego (p.4.2.2), a wszystkich zgłoszonych uznaje się za zakwalifikowanych do etapu drugiego, którego celem jest przygotowanie pracy pisemnej opartej na badaniach własnych ucznia. Zmiany te dotyczą […]

Bibliografia do testu szkolnego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji. Na ich podstawie zostanie opracowany testu etapu szkolnego: 1. Podstawowe informacje o naszym regionie: dr Maria Lipok-Bierwiaczonek: Górny Śląsk o regionie najkrócej –historia i zróżnicowanie kulturowe 2.Historia: Adam Frużyński: Industrializacja Górnego Śląska do 1922 roku, Encyklopedia Województwa Śląskiego 3. Literatura i język : prof. dr hab. Aldona Skudrzyk:  Dialekty województwa śląskiego, Encyklopedia Województwa Śląskiego Dwa pierwsze rozdziały: Renesans […]