Wprowadzenie do tematu XIII edycji

Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu Górny Śląsk od wieków był regionem wszelakich migracji. W czasie wojen o Śląsk Polaków i Czechów (X-XII wiek) migracje miały charakter przemieszczeń grup ludności należącej do różnych plemion słowiańskich. W XIII wieku na zaproszenie piastowskich książąt przybyli tu osadnicy z krajów Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, a w XVII i XVIII wieku docierała tu ludność protestancka prześladowana przez Habsburgów. Po wybuchu rewolucji […]

HARMONOGRAM XIII EDYCJI

HARMONOGRAM XIII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU   Zadanie  Termin Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady 6.03.2023 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XIII edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com) 6.03 – 5.04.2023 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 10.03.2023 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test […]

Finał XII edycji

9 grudnia 2022 roku miały miejsce zawody finałowe XII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowane przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski. Tematem przewodnim tej edycji było hasło „Górny Śląsk w latach 1922-1939. Zagadnienia historyczne, przyrodnicze, kulturowe i społeczne”. Zmagania 24 uczestników odbyły się w trybie online. Konkurs otworzył prof. Ryszard Kaczmarek, zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej do spraw Instytutu Badań Regionalnych, […]

Promesy indeksów dla laureatów konkursu Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Śląski uchwałą nr 145 Senatu UŚ z 29 czerwca 2021 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 na następujących kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe (1) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2) Doradztwo Polityczne i Publiczne (3) Geografia (3) Geologia (3) Geologia […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału XII edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Finał XII edycji OWoGŚ odbędzie się w piątek 9 grudnia 2022 w formie zdalnej, na platformie Zoom. Imię i Nazwisko Temat Szkoła Miasto Witkowska Wiktoria G.3. Bieg czasu, a obiekty inżynierii i architektury przemysłowej z lat międzywojennych na Górnym Śląsku III LO im. Adama Mickiewicza Katowice Jedziniak Oliwia G.4. “Śladami międzywojennego Beskidu Śląskiego – […]