Literatura do testu szkolnego

GEOGRAFIA:

Lipok-Bierwiaczonek, M., Górny Śląsk. O regionie najkrócej – historia i zróżnicowanie kulturowe.

Jokiel, B., 2005, Walory geograficzno-historyczne wschodniej części Górnego Śląska. SOP, Toruń, s. 5-7, s. 86-93 (treści dotyczące położenia Górnego Śląska i ukształtowania terenu oraz Parku Śląskiego dawniej znanego pod nazwą Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka).

HISTORIA

Województwo śląskie 1922-1939, Platforma Edukacji Regionalnej Eduś, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej (rozdziały: 1. Dlaczego na polskim Górnym Śląsku powstało autonomiczne województwo i 2. Organy władzy autonomicznego województwa).

LITERATURA I JĘZYK

Lyszczyna, J., 2012, Czy istnieje literatura śląska? „Fabryka Silesia”, nr 1, s. 48-52.

Warnke, A., 2019, Językowy obraz Śląska. Culture.

SZTUKA I DZIEDZICTWO

Lipok-Bierwiaczonek, M., 2011, Folklor. Obrzędy i zwyczaje. W: Historia Górnego Śląska, red.  J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, s. 385-388.

Pieronkiewicz-Pieczko, K., 2017, Wstęp. „Śląskie Prace Etnograficzne”, t. 4, s. 5-6 (od 3 akapitu od góry s. 5: Górny Śląsk to region złożony…, do s. 6 do 3 akapitu zakończonego zdaniem: Opracowania ukazują górnośląskie zwyczaje i obrzędy w perspektywie historycznej z zachodzącymi w nich zmianami i zróżnicowaniami przestrzennymi oraz ich stan obecny)