Finał X edycji

11 grudnia 2020 został rozegrany finał X edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski. Jego tematem przewodnim było hasło „Kolory energii”. W tym roku zawody odbyły się w trybie online. Wprawdzie głównym miejscem transmisji po raz kolejny była Biblioteka Śląska, jednak uczestnicy przedstawiali swoje prezentacje ze swoich domów lub szkół. Uczestników konkursu przywitali prof. Ryszard Kaczmarek, zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej do spraw Instytutu Badań Regionalnych oraz Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego.

Komisja Główna na czele z dr.hab. Adamem Hibszerem (Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ) przeprowadziła najpierw test pisemny, udostępniony w formularzach Google. Wszyscy uczniowie zostali dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu, podczas którego mogli oni zaprezentować tezy swojej pracy.

Komisja wyłoniła -po wysłuchaniu każdego uczestnika – dwunastu laureatów: I miejsce – Krzysztof Dyrbuś (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Rybniku); II miejsce – Anna Rakoczy (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach); III miejsce – Alicja Maryniak (I Liceum Ogólnokształcące im.Lotników Polskich w Oleśnie); pozostałe miejsca: Maciej Pustelnik ( LO w Pszczynie), Karolina Cinal (I LO w Żywcu), Julia Kubiniec (I LO w Żywcu), Marta Brodzińska (I LO z Katowic), Łukasz Mordal (I LO z Siemianowic Śląskich), Agnieszka Tażbirek (IV LO z Tychów), Karol Brzoza (I LO z Mikołowa), Marta Konsek (IV LO z Rybnika), Justyna Szafrańska(I LO w Żywcu). Miano finalistki konkursu zdobyła Agnieszka Gajda (X LO z Katowic). Poza tym Komisja w tym roku po raz pierwszy postanowiła przyznać Nagrodę im. Łucji Staniczkowej, ufundowaną przez Związek Górnośląski, a przeznaczoną dla osoby, której praca odznaczała się walorami humanistycznymi; wręczono ją Annie Rakoczy. Każdy laureat „otrzymał indeks” na wybrany przez siebie kierunek na wydziałach Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Śląskiego

Uczestnikom gratulował wyników i życzył powodzenia na dalszych etapach edukacji dyrektor Biblioteki Śląskiej, prof. Zbigniew Kadłubek. Wszystkich uczestniczących w zawodach i oglądających transmisję pożegnał prowadzący zawody, Krystian Węgrzynek.

Informacja o konkursie pojawiła się także w TVP Katowice.

Zmagania finałowe miały formę telekonferencji
Zwycięzca konkursu – Krzysztof Dyrbuś z Rybnika
Przewodniczący jury- dr hab. Adam Hibszer
Prof. Ryszard Kaczmarek, zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych
Centrum koordynacyjne konkursu – sala Benedyktynka w Bibliotece Śląskiej.
Moderacja – dr Krystian Węgrzynek

Prezentacja laureata I miejsca, Krzysztofa Dyrbusia
Laureatka II miejsca – Anna Rakoczy z Katowic
Laureatka III miejsca- Alicja Maryniak z Olesna
Prezentacja Agnieszki Gajdy
Prezentacja Karoliny Cinal
Prezentacja Julii Kubiniec
Prezentacja Macieja Pustelnika
Prezentacja Justyny Szafrańskiej
Prezentacja Karola Brzozy
Prezentacja Łukasza Mordala
Prezentacja Marty Konsek
Prezentacja Agnieszki Tażbirek
Prezentacja Marty Brodzińskiej
O olimpiadzie w telewizji regionalnej