Lista osób zakwalifikowanych do finału XI edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczestnik Szkoła Nr tematu Temat pracy Besuch Bartłomiej Zespół Szkół Urszulańskich, Rybnik I.1 Śladami rybnickich społeczników – gra terenowa Góra Wiktoria IV Liceum Ogólnokształcące, Katowice I.1 Każda okolica ma swojego bohatera – gra terenowa „POZnajemy CZeladź” Kamski Damian I Liceum Ogólnokształcące, Olesno I.2 Mała Gmina – Wielcy Bohaterowie […]

LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XI EDYCJA

Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Ze szczytów gór ku nizinom (jednostki fizycznogeograficzne województwa śląskiego), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Subregiony województwa śląskiego, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. M.Szczepański, A. Śliz: Tożsamość regionalna, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 1 (2014), Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. R. Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom 6 (2019) […]