Tematy prac pisemnych do II etapu Olimpiady

TEMATY PRAC PISEMNYCH VI EDYCJI OWOGŚ 2016/2017 “Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku” Tematy do wyboru przez uczniów w II etapie Olimpiady:   GEOGRAFIA Krajobrazowe i/lub społeczne konsekwencje XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej na Górnym Śląsku (np. skutki odkrycia i eksploatacji kopalin oraz industrializacji) – na przykładzie dzielnicy zamieszkania lub własnej miejscowości. Propozycja jednodniowej wycieczki szlakiem obiektów powstałych na Górnym Śląsku w wyniku trzeciej rewolucji przemysłowej (rewolucji […]

Wykaz literatury do I etapu VI edycji

Temat VI edycji OWoGŚ (rok szkolny 2016/2017) Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku. W dzieje każdego regionu (podobnie jak państwa, czy na mniejszym obszarze – gminy) wpisane są wydarzenia, które były zaczątkiem ważnych zmian, o konsekwencjach widocznych nawet po paru wiekach. Wydarzenia, które zapoczątkowały nowe procesy gospodarcze, zmieniły obraz kulturowy regionu, relacje społeczne. W przypadku Górnego Śląska takimi wydarzeniami w sposób oczywisty były […]