Lista osób zakwalifikowanych do finału

Przedstawiamy alfabetyczną listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów. uczeń dziedzina Szkoła Balcerzak Roksana historia Chorzów, ZSTiO nr 4 Bogdańska Natalia historia Katowice, ZSPM Germanek Hanna historia Tychy, I LO Konieczny Jerzy interdyscyplinarna (dz. kult. + geo. społ.). Katowice, ZSPM Kraus Agata sztuka i dziedzictwo kulturowe Katowice, I LO Litwiniec Julia literatura Pszczyna, ZS nr 1- III LO […]

Cykl wykładów przygotowujących do VI edycji Olimpiady (NOWE!)

W ramach przygotowań do VI edycji Olimpiady planowane są wykłady dla uczniów i spotkania z nauczycielami: 17 listopada (czwartek) od godz. 11.30 Zapraszamy na kolejne wykłady przygotowujące do II etapu OWoGŚ: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek: „Rewolucja czy ewolucja. Procesy kontynuacji i dyskontynuacji w historii społecznej i gospodarczej Górnego Śląska od XVI do XX wiek” dr Maria Lipok-Bierwiaczonek: „Budowanie, burzenie, budowanie. Jak śląskie ewolucje i rewolucje zmieniały krajobraz kulturowy i jak odczytywać te […]

Tematy prac pisemnych do II etapu Olimpiady

TEMATY PRAC PISEMNYCH VI EDYCJI OWOGŚ 2016/2017 “Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku” Tematy do wyboru przez uczniów w II etapie Olimpiady:   GEOGRAFIA Krajobrazowe i/lub społeczne konsekwencje XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej na Górnym Śląsku (np. skutki odkrycia i eksploatacji kopalin oraz industrializacji) – na przykładzie dzielnicy zamieszkania lub własnej miejscowości. Propozycja jednodniowej wycieczki szlakiem obiektów powstałych na Górnym Śląsku w wyniku trzeciej rewolucji przemysłowej […]

Wykaz literatury do I etapu VI edycji

Temat VI edycji OWoGŚ (rok szkolny 2016/2017) Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku. W dzieje każdego regionu (podobnie jak państwa, czy na mniejszym obszarze – gminy) wpisane są wydarzenia, które były zaczątkiem ważnych zmian, o konsekwencjach widocznych nawet po paru wiekach. Wydarzenia, które zapoczątkowały nowe procesy gospodarcze, zmieniły obraz kulturowy regionu, relacje społeczne. W przypadku Górnego Śląska takimi wydarzeniami w sposób oczywisty […]