Lista osób zakwalifikowanych do finału XII edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów:

Finał XII edycji OWoGŚ odbędzie się w piątek 9 grudnia 2022 w formie zdalnej, na platformie Zoom.

Imię i Nazwisko Temat Szkoła Miasto
Witkowska Wiktoria G.3. Bieg czasu, a obiekty inżynierii
i architektury przemysłowej z lat
międzywojennych na Górnym
Śląsku
III LO im. Adama Mickiewicza Katowice
Jedziniak Oliwia G.4. “Śladami międzywojennego Beskidu Śląskiego – wycieczka po Beskidzie Śląskim uwzględniająca
międzywojenną historię obiektów”
III LO im. Adama Mickiewicza Katowice
Pawlik Aleksandra G.4. „Górskie schroniska Beskidu Śląskiego wybudowane w okresie międzywojennym” I LO im.K. Miarki Mikołów
Gruszka Natalia G.4. „Rowerem przez Beskid Śląski – Skrzyczne, Barania Góra, Stożek” I LO im. Mikołaja Kopernika Żywiec
Woźniak Wojciech G.4. Beskid Śląski w dwudziestoleciu
międzywojennym – projekt wycieczki Ustroń-Wisła
III LO im. Adama Mickiewicza Katowice
Majerowicz Szymon G.4. Trasa turystyczna po Beskidzie Śląskim – szlakiem dwudziestolecia
międzywojennego.
II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Rybnik
Mikus Aleksandra G.4. Wędrówka „ Szlakiem pierwszych schronisk górskich na terenie Beskidu Śląskiego” I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu Żywiec
Szymańska Martyna G.4. Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Śląskiego w okresie międzywojennym (np. schroniska, szlaki turystyczne). Projekt wycieczki uwzględniającej historię obiektów na wybranej trasie. I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu Żywiec
Lewandowski Piotr H.1. Zmiany cywilizacyjne i procesy modernizacji III LO im. Stefana Batorego Chorzów
Herok Michał H.1. Rozwój cywilizacyjny i modernizacja Wodzisławia Śląskiego w
dwudziestoleciu międzywojennym
I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich Wodzisław Śląski
Lis Korneliusz H.1. Zmiany cywilizacyjne i procesy modernizacji w Mikołowie
w okresie międzywojennym
I LO im. Karola Miarki Mikołów
Wosz Karolina H.3. Międzywojenne patriotyczne świętowanie na polskim
Górnym Śląsku w świetle prasy codziennej i kronik szkolnych
IV LO w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka Tychy
Dąbek Kamil H.4. Rozwój ośrodków harcerskich w Nierodzimiu, na Buczu i w Górkach
Wielkich.
Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Świętochłowice
Szymańska Wiktoria I.3. Między tradycją a nowoczesnością, czyli jak ubierały się Ślązaczki
w latach międzywojennych (refleksje nad fotografiami z rodzinnych albumów).
I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich Wodzisław Śląski
Kondera Stanisław L.3. Śląsk w poezji dwudziestolecia międzywojennego II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Gustawa Morcinka
Ruda Śląska
Sroka Jakub L.4. “Śląska rodzina w powieści.” II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Gustawa Morcinka
Ruda Śląska
Wilczek Katarzyna L.4. “Śląska rodzina w powieści.” II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Rybnik
Wojciechowska Agnieszka L.4. “Śląska rodzina w powieści.” I LO
im. Jana Śniadeckiego
Siemianowice Śląskie
Wyrwalec Oliwia L.4. “Śląska rodzina w powieści.” I LO
im. Jana Śniadeckiego
Siemianowice Śląskie
Macura Justyna SziD.2. W kręgu amatorskiego ruchu muzycznego Goleszowa w okresie międzywojennym Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczna im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn
Grzondziel Miłosz SziD.3. „Architektura modernizmu. Kształtowanie nowego oblicza miast śląskich w latach 1922-1939 po obu stronach granicy polsko-niemieckiej” I LO im. Juliusza Słowackiego Chorzów
Gosiewska Julia SziD.3. Architektura modernizmu.
Kształtowanie nowego oblicza miast
śląskich w latach 1922-1939 po obu
stronach granicy polsko-niemieckiej
na przykładzie Katowic i Gliwic.
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Katowice
Grzywocz Bartłomiej SziD.4. Kościoły podzielonej konurbacji górnośląskiej epoki dwudziestolecia
międzywojennego.
Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Świętochłowice
Wojciechowski Kamil SziD.4. Modernistyczne kościoły – nowy kształt i program artystyczny architektury sakralnej z lat 1922-1939. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Katowice

Zgodnie z § 4. p. 4.2.3. Regulaminu zawody finałowe składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu, obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

 • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
 • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
 • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
 • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Materiały źródłowe do testu finałowego znajdują się w zakładce Bieżąca edycja. Literatura do testu szkolnego.

Do części ustnej kwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnili następujące kryteria:

 • przystąpili do testu w każdej z czterech dziedzin,
 • w każdej części tematycznej uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
 • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

Część ustna odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji (około 8-10 minut monologu ucznia) oraz udzielenie odpowiedzi na 2 pytania jury (około 5 minut).

Uczestnicy będą oceniani za wartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego. Przed finałem odbędzie się próbne logowanie na platformie wraz z prezentacją slajdów Termin i harmonogram logowania próbnego oraz kolejność wystąpień w dniu finału zostaną podane w najbliższym czasie.


Ponadto informujemy, że uczniowie zakwalifikowani do finału zobowiązani są do dostarczenia na adres organizatora (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice) ankiety osobowej:

 •  wersję elektroniczna (skan/zdjęcie) należy przesłać
  na adres: slaskaolimpiada@gmail.com najpóźniej do 29.11.2022 roku
 • oryginał musi zostać dostarczony do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice najpóźniej do 2.12.2022 roku

Ankieta jest podstawą do wystawienia dokumentu poświadczającego uczestnictwo w Olimpiadzie.

Zachęcamy nauczycieli i opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych do oglądania zawodów finałowych. Szczegóły dotyczące transmisji podane zostaną na początku grudnia br.