LITERATURA DO TESTU FINAŁOWEGO – XII EDYCJA

GEOGRAFIA

Beskidzkie szlaki. Turystyka międzywojenna w międzywojennym województwie śląskim, Platforma Edukacji Regionalnej Eduś, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Ślaskiej.

Zakres (wymienione rozdziały z pominięciem ciekawostek i tekstu źródłowego):

 • 1. Beskid Śląski – krótka charakterystyka
 • 2. Początki ruchu turystycznego w Beskidzie Śląskim
 • 6. Międzywojenne korzenie głównego szlaku beskidzkiego
 • 7. Rola komunikacji w rozwoju ruchu turystycznego
 • 8. Transgraniczny ruch turystyczny

HISTORIA

W Polsce czy w Czechach? Dylematy pogranicza polsko-czechosłowackiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Platforma Edukacji Regionalnej Eduś, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Ślaskiej.

Zakres (wszystkie rozdziały z pominięciem ciekawostek i tekstu źródłowego)

Jak wyglądała codzienność w międzywojennym województwie śląskim, Platforma Edukacji Regionalnej Eduś, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Ślaskiej.

Zakres (wymieniony rozdział)

 • 2. Struktura społeczna województwa śląskiego na tle II RP

LITERATURA I DIALEKT ŚLĄSKI

K. Kuroczka, Literatura polskojęzyczna na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, TOM: 4 (2017).

Zakres (wymieniony rozdział)

 • Polskojęzyczna literatura na Śląsku Czarnym i Śląsku Cieszyńskim – wprowadzenie

Prawda o Górnym Śląsku piórem i bryłą malowana. Życie kulturalne w województwie śląskim w Drugiej Rzeczpospolitej, Platforma Edukacji Regionalnej Eduś, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Ślaskiej.

Zakres (obowiązuje tekst wymienionych rozdziałów wraz z podpunktami biogramami, z pominięciem ciekawostek)

 • 1. Województwo śląskie – dwa ośrodki kultury
 • 2. Literackie szlaki 

SZTUKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

R. Kaczmarek, Dziedzictwo kulturowe w województwie śląskim, ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, TOM: 7 (2020)

Zakres (wymieniony podrozdział)

 • Listy obiektów dziedzictwa kulturowego w województwie śląskim

Ewa Chojecka, Modernizm, ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, TOM: 2 (2015)

Zakres (ostatnie dwa akapity tekstu)

 • Od zdania: „W województwie śląskim centrum modernizmu…” do końca.

Prawda o Górnym Śląsku piórem i bryłą malowana. Życie kulturalne w województwie śląskim w Drugiej Rzeczpospolitej, Platforma Edukacji Regionalnej Eduś, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Ślaskiej.

Zakres (obowiązuje tekst wymienionych rozdziałów wraz z fotografiami i ich opisem)

 • 5. Powiew nowoczesności w architekturze, czyli o modernizmie
 • 6. Muzea.