Bibliografia do testu szkolnego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji. Na ich podstawie zostanie opracowany testu etapu szkolnego:

1. Podstawowe informacje o naszym regionie:

dr Maria Lipok-Bierwiaczonek: Górny Śląsk o regionie najkrócej –historia i zróżnicowanie kulturowe

2.Historia:

Adam Frużyński: Industrializacja Górnego Śląska do 1922 roku, Encyklopedia Województwa Śląskiego

3. Literatura i język :

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk:  Dialekty województwa śląskiego, Encyklopedia Województwa Śląskiego

Dwa pierwsze rozdziały:

Renesans lokalności – ku tożsamości regionalnej: poczucie wspólnoty i opozycji

Podział administracyjny wobec językowo-kulturowego. Zasięgi dialektów województwa śląskiego

4.Geografia:

·  Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Ze szczytów gór ku nizinom (jednostki fizycznogeograficzne w granicach Górnego Śląska).

·  Instytut Badan Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, Subregiony województwa śląskiego (tylko w obrębie obszaru Górnego Śląska).