Promesy indeksów dla laureatów VIII edycji

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Ślaskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytet Śląski

uchwałą nr 305 Senatu UŚ z dnia 27 listopada 2018 r. zwolnił laureatów konkursu z postępowania kwalifikacyjnego na studia w latach akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na następujących kierunkach:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1)
 • Geografia (3)
 • Geologia (3)
 • Geologia Stosowana (2)
 • Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3)
 • Historia (3)
 • Politologia (1)
 • Turystyka historyczna (3)

Uniwersytet Jagielloński

zapewnia przywilej w postępowaniu rekrutacyjnym wyłącznie w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na następujące kierunki:

 • Etnologia i antropologia kulturowa (1)
 • Filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturow, nauczycielska lub komparatystyka (1)
 • Geografia (1)
 • Historia (z wyłączeniem specjalności: judaistyka) (2)
 • Historia sztuki (1)
 • Kulturoznawstwo, specjalność teksty kultury (1)
 • Ochrona dóbr kultury (1)
 • Wiedza o teatrze (1)

Nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego