Program finału VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

„Odra. Przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie rzeki”

29 marca 2019 r. (piątek)

Biblioteka Śląska, Sala Parnassos,

Katowice, Plac Rady Europy 1

 

 

8.00–8.30 — Rejestracja uczestników

8.30–8.45 — Wprowadzenie do części pisemnej oraz przypomnienie zasad przebiegu finału

8.45–9.15 — Test pisemny

9.15–10.00 — Oficjalne powitanie i wykład wprowadzający prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka Czego nie wiemy o powstaniach śląskich?”

10.00–15.30 — Publiczne prezentacje uczniów (prezentacje indywidualne) w kolejności dziedzin:

  1. Geografia,
  2. Historia,
  3. Literatura i dialekt śląski
  4. Sztuka i dziedzictwo kulturowe.

15.30–16.00 Wystąpienia zaproszonych gości

Ok. 16.00 — Ogłoszenie wyników – wręczenie dyplomów i nagród

Etap finałowy składa się z dwóch części:
– pierwsza część to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), z których w sumie można uzyskać 40 punktów (po 10 z każdej dziedziny); pytania oparte zostaną na pozycjach bibliograficznych zamieszczonych na naszej stronie,
-druga część to obrona pracy pisemnej, na którą składa się z prezentacji własnego tematu (około 8 minut monologu ucznia) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut).

Uczestnicy będą oceniani za wartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt 2007 lub nowszy). Finaliści proszeni są o przesłanie prezentacji na adres  slaskaolimpiada@gmail.com do 27 marca lub dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji w dniu finału, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem testu.

Organizatorzy zapewniają obiad każdemu finaliście i nauczycielowi (opiekunowi), koszty podróży nie są zwracane.
Ponadto informujemy, że uczniowie zakwalifikowani do finału zobowiązani są do dostarczenia na adres organizatora (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7/117, 40-036 Katowice) ankiety osobowej w wersji papierowej (załącznik) najpóźniej do 22 marca 2019 r. W przypadku wysyłania ankiety pocztą, prosimy również o przesłanie skanu ankiety na adres slaskaolimpiada@gmail.com – ankieta jest podstawą do wystawienia dokumentu poświadczającego uczestnictwo w Olimpiadzie. UWAGA! Od tego roku obowiązuje nowy wzór ankiety, dlatego prosimy o pobranie aktualnego formularza.

Życzymy powodzenia!
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

 

Przewidywana kolejność wystąpień uczestników, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów w teście finałowym:

Uczeń Szkoła Temat LP
GEOGRAFIA (6)

Komisja: A. Hibszer, M. Lipok-Bierwiaczonek, R. Kaczmarek

Filip Kubin II LO Kraków G.T2 Krajobraz górnośląskiej części dorzecza Odry. Propozycja jednodniowego wyjazdu terenowego ukazującego zróżnicowanie krajobrazów w dorzeczu Odry 1
Adrianna Pilawa I LO Mysłowice G.T2 Nieskrywane tajemnice Odry 2
Kamila Śmieja ZSPM Katowice G.T3 Rzeka Odra w świadomości mieszkańców wybranej miejscowości górnośląskiej położonej w dorzeczu Odry 3
Michał Bartusek VIII LO Katowice G.T4 Piękno dorzecza Odry w mieście Ruda Śląska 4
Daria Jaroszek II LO Rybnik G.T4 Wycieczka po krajobrazowych zakątkach górnośląskiej części dorzecza Odry 5
Magdalena Żyła ZSE Cieszyn G.T4 Wzdłuż Olzy po Odrę – jednodniowa wycieczka krajobrazowo-historyczna po górnośląskiej części dorzecza Odry. 6
HISTORIA (2)

Komisja: H. Nocoń, M. Wieczorek, R. Kaczmarek

Wojciech Konrodt ZSU Rybnik H.T3 Kanał Gliwicki – górnośląski pomnik techniki. Historia i własna wizja rewitalizacji 1
Szymon Popoławski II LO Rybnik H.T3 Historia Kanału Gliwickiego wzloty i upadki 2
Literatura (4)

Komisja: M. Lipok-Bierwiaczonek, Ł. Staniczek, K. Węgrzynek

Kamil Groń ZSO II Ruda Śląska L.T3 Odra w strofach poetów jest synonimem ponadczasowych wartości 1
Ewelina Knopek II LO Cieszyn L.T5 „Bitwa o Kędzierzyn w prozie powstańczej Gustawa Morcinka” 2
Weronika Mołczan X LO Katowice L.T5 Bitwa o Kędzierzyn w prozie powstańczej Gustawa Morcinka. „Wyrąbany chodnik, a bitwa o Kędzierzyn” 3
Cezary Wróbel ZSO II Ruda Śląska L.T5 Walka o polskość Górnoślązaków w prozie powstańczej G. Morcinka 4
SZTUKA I DZIEDZICTWO (5)

Komisja: M. Lipok-Bierwiaczonek, S. Jarzyna, H. Nocoń

Judyta Ledwoń II LO Rybnik SziD.T1 Jak cystersi Rudy i Jemielnicę zmienili 1
Zofia Jelonek ZS Olesno SziD.T4 Ślady świetności w postaci pałaców na terenie Górnego Śląska 2
Kinga Pustelnik ZSU Rybnik SziD.T4 Ślady świetności. Pałace w Krowiarkach, Pogrzebieniu, Boryni i inne na ziemiach nadodrzańskich (historie, ludzie z nimi związani, stan zachowania, funkcje współczesne) w kontekście wykorzystywania ich promocji regionu, projektując szlak rowerowo-kolejowy 3
INTERDYSCYPLINARNE

Komisja: A. Hibszer, M. Lipok-Bierwiaczonek, R. Kaczmarek

Klaudia Trojok II LO Mikołów I.T2 Rajskie rejony dla ptactwa 1
Agata Wróbel IV LO Tychy

 

I.T3 „Przywrócić rzece życie”. Zmiany jakości wody (zanieczyszczenia) rzeki Odry na wybranym górnośląskim odcinku w ostatnich 50-ciu latach. 2
Kacper Świerczek ZS Olesno I.T5 Małe ojczyzny stare i nowe. Struktura ludności pod względem pochodzenia terytorialnego w miejscowości Radłów 3