Indeksy dla laureatów

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą wybrać indeksy na następujące kierunki studiów: Uniwersytet Śląski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Dziennikarstwo i public relations specjalność: dziennikarstwo kulturowe (pod warunkiem uruchomienia – 1) Geografia (3) Historia (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Politologia (1) Turystyka historyczna (2) Uniwersytet Jagielloński Etnologia i antropologia kulturowa (1) Filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturow, nauczycielska lub komparatystyka […]

Finał Olimpiady – informacje

VI FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU Zawody finałowe  odbędą się dnia 31 marca 2017 r. w Bibliotece Śląskiej o godzinie 9.00 w Sali Audytoryjnej Parnassos (wejście z holu głównego biblioteki). Rejestracja uczestników rozpocznie się od 8.15. Etap finałowy składa się z dwóch części: – pierwsza część to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), składający się z 40 pytań (po 10 […]