Finał Olimpiady – informacje

VI FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Zawody finałowe  odbędą się dnia 31 marca 2017 r. w Bibliotece Śląskiej o godzinie 9.00 w Sali Audytoryjnej Parnassos (wejście z holu głównego biblioteki). Rejestracja uczestników rozpocznie się od 8.15.

Etap finałowy składa się z dwóch części:

– pierwsza część to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), składający się z 40 pytań (po 10 pytań z każdej dziedziny); pytania oparte zostaną na pozycjach bibliograficznych zamieszczonych w broszurze i na naszej stronie

-druga część – obrona pracy  pisemnej – jest również dwuczłonowa; składają się na nią  prezentacja własnego tematu (około 8 minut monologu ucznia) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut).

Uczestnicy będą oceniani za zawartość merytoryczną wypowiedzi,  sposób prezentacji tematu oraz  wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt 2007 lub nowszy ).  Finaliści proszeni są o dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji  przed rozpoczęciem konkursu najpóźniej kwadrans przed rozpoczęciem testu.

Ogłoszenie wyników,  wręczenie dyplomów i zaświadczeń przewidziane jest na godzinę 15.00 – 15.30.

Organizatorzy każdemu z finalistów oraz opiekunowi zapewniają wyżywienie,  natomiast  nie pokrywają kosztów podróży.

Ponadto informujemy, że uczniowie zakwalifikowani do ostatniego etapu zawodów zobowiązani są do przesłania na adres organizatora (Związek Górnośląski, ul.Stalmacha 17, 40-058 Katowice) ankiety osobowej w wersji papierowej (załącznik) do dnia 15 marca 2017 r. Ankieta jest podstawą do wystawienia dokumentu poświadczającego uczestnictwa w Olimpiadzie.

Życzymy powodzenia!

 Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku