Temat V edycji “Górny Śląsk: granice, region pogranicza”

Temat V edycji OWoGŚ (rok szkolny 2015/2016) “Górny Śląsk: granice, region pogranicza”   Górny Śląsk jest regionem, w którego historii nieustannie pojawiał się problem granic. Wielokrotnie zmieniała się przynależność tego obszaru do państw – włączany był w granice Polski, Czech, monarchii habsburskiej, Prus i Cesarstwa Niemieckiego. Granice dzieliły go na części – pruską i austriacką, polską i niemiecką, polską i czeską. Sztucznie wyznaczone granice biegły czasem […]

Harmonogram V edycji

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU Edycja V (2015/2016) Ogłoszenie tematów prac pisemnych do 30.06.2015 Ostateczny termin zgłoszenia szkół do konkursu  (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com: Formularz V edycja) 05.10.2015 Eliminacje szkolne – test 16.10.2015 Ogłoszenie wyników testu w szkołach do 19.10.2015 Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (wersja elektroniczna) do 19.10.2015 Etap II – przygotowanie przez uczestnika pracy pisemnej 16.10 – 03.12.2015 Ostateczny termin przekazania prac do komisji […]