HARMONOGRAM XI EDYCJI

Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady  1.02.2021 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać formularz XI edycji na adres slaskaolimpiada@gmail.com ) 26.02.2021 Podanie przez Komitet Główny literatury do I etapu  olimpiady 22.02.2021 Etap I – eliminacje szkolne – test (weryfikacja wiedzy uczniów o regionie przez nauczyciela z wykorzystaniem testu udostępnionego przez Komitet Główny). Test będzie obejmował zagadnienia dotyczące Górnego Śląska z zakresu: • geografii regionu śląskiego (treści […]

TEMATY PRAC XI EDYCJI

GEOGRAFIA Każda okolica ma swojego bohatera – gra terenowa   Wybierz miejscowość (w przypadku dużego miasta – dzielnicę) położoną na Górnym Śląsku, z którą czujesz się związana / związany. Wyszukaj kilka (3-5) postaci, reprezentujących różne dziedziny życia, ważnych dla wybranej przez Ciebie miejscowości / dzielnicy. Korzystając z zebranych informacji, zaprojektuj grę terenową, która będzie poświęcona popularyzacji wiedzy na temat wybranych przez Ciebie postaci […]

Jak przygotować pracę do II etapu Olimpiady?

Zapraszany do zapoznania się ze wskazówkami, jak przygotować pracę do II etapu Olimpiady. Prezentacja dr hab. Adama Hibszera dostępna jest TUTAJ Wymogi formalne wraz z przykładami zapisu bibliografii i przypisów przedstawiono poniżej: (do pobrania również w PDF) Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku – praca finałowa Strona tytułowa pracy powinna zawierać: nazwę olimpiady i numer jej edycji (rok szkolny) nazwę dziedziny i numer wybranego tematu, tytuł pracy, […]