Zmiana w organizacji konkursu

Z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku podjął decyzję o  zmianie zasad organizacji konkursu w roku 2020. ( patrz paragraf 4 regulaminu). W związku z tym odstępuje się od przeprowadzenia etapu szkolnego (p.4.2.2), a wszystkich zgłoszonych uznaje się za zakwalifikowanych do etapu drugiego, którego celem jest przygotowanie pracy pisemnej opartej na badaniach własnych ucznia. Zmiany te dotyczą […]

Bibliografia do testu szkolnego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji. Na ich podstawie zostanie opracowany testu etapu szkolnego: 1. Podstawowe informacje o naszym regionie: dr Maria Lipok-Bierwiaczonek: Górny Śląsk o regionie najkrócej –historia i zróżnicowanie kulturowe 2.Historia: Adam Frużyński: Industrializacja Górnego Śląska do 1922 roku, Encyklopedia Województwa Śląskiego 3. Literatura i język : prof. dr hab. Aldona Skudrzyk:  Dialekty województwa śląskiego, Encyklopedia Województwa Śląskiego Dwa pierwsze rozdziały: Renesans […]

Tematy prac X edycji

Temat przewodni X edycji (2020): Górny Śląsk – kolory energii. Dziedzictwo – wyzwania – perspektywy X edycja Olimpiady skłania do refleksji nad dziedzictwem przemysłowym Górnego Śląska oraz nad jego aktualnym potencjałem. Nasz region od końca XVIII wieku jest miejscem rewolucji przemysłowej i społecznej. Takie miejsca jak Ficinus, Nikiszowiec czy Murcki są dzisiaj nie tylko skansenami kultury industrialnej, ale miejscami wyzwalania nowej energii mieszkańców. Temat zachęca […]

Harmonogram X edycji

HARMONOGRAM X EDYCJI OWoGŚ – ROK 2020 Górny Śląsk – kolory energii. Dziedzictwo – wyzwania – perspektywy Ogłoszenie tematów prac pisemnych na stronie internetowej Olimpiady do 31.01.2020 Zgłoszenie szkół do konkursu (Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com Formularz X edycji) do 28.02.2020 Podanie przez Komitet Główny literatury do testu etapu szkolnego do 28.02.2020 Podanie przez Komitet Główny literatury do finału olimpiady 30.03.2020 Etap I – eliminacje szkolne […]

Zaczynamy X edycję!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy O Górnym Śląsku. Zachęcamy do zapoznania się z nowym harmonogramem i regulaminem konkursu. Harmonogram tej edycji będzie się składał z trzech etapów – zawody rozpoczynają się w styczniu 2020, a kończą w grudniu br. Uczniowie zgłaszający się do Olimpiady będą zatem zaczynali przygotowania w tym roku szkolnym, a kończyli w kolejnym.