Finał IX edycji OWoGŚ – program

Finał IX edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

„Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia”

16 grudnia 2019 r. (poniedziałek)

Biblioteka Śląska, Sala Parnassos,

Katowice, Plac Rady Europy 1

8.30–9.00 — Rejestracja uczestników

9.00–9.15 — Wprowadzenie do części pisemnej oraz przypomnienie zasad przebiegu finału

9.15–9.45 — Test pisemny

9.45–10.15 — Oficjalne powitanie i wykład wprowadzający, prezentacja portalu GEOHIST

10.15–14.00 — Publiczne prezentacje uczniów (prezentacje indywidualne) w kolejności dziedzin: 

1. Geografia,

2. Historia,

3. Literatura i dialekt śląski oraz Sztuka i dziedzictwo kulturowe.

14.00–14.30 — Wycieczka po Bibliotece Śląskiej dla uczestników

14.30–15.00 — Wystąpienia zaproszonych gości

Ok. 15.00 — Ogłoszenie wyników – wręczenie dyplomów i nagród