Uwaga! Zmiany w organizacji konkursu

Wszystkich nauczycieli oraz uczniów zainteresowanych konkursem chcielibyśmy poinformować, że od X edycji zmienimy terminy organizacji Olimpiady, tak aby mieściła się w roku kalendarzowym. Dlatego tegoroczna IX edycja przebiegająca pod hasłem „Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia” będzie skrócona i odbędzie się na zmienionych zasadach – szczegóły: regulamin przejściowyharmonogram.

Najważniejszą zmianą w tegorocznej IX edycji jest brak testu szkolnego oraz przeniesienie terminu finału na 16 grudnia 2019 roku.

Kolejne etapy wyglądają następująco:

 • Czerwiec – ogłoszenie tematów prac pisemnych
 • Do 15 września czekamy na zgłoszenia szkół, których uczniowie będą przygotowywać prace na wybrany przez siebie temat
 • Połowa listopada zakończenie I etapu (przygotowanie prac oraz ich ocena przez komisję szkolną; wyłonienie trzech najlepszych prac w szkole)
 • do 18 listopada należy przesłać elektroniczne wersje dokumentów i pracy na adres e-mail konkursu
 • II etap – ocena prac przez jury Komitetu Olimpiady zakończy się ogłoszeniem finalistów 30 listopada
 • III etap – dwustopniowy finał 16.12.2019 (jak dotychczas test z wiedzy oraz wystąpienie z prezentacją swojego tematu przed jury)

Literatura do testu finałowego będzie dostępna od 15 września. W następnym roku kalendarzowego czyli 2020 rozpoczniemy kolejną, X edycję. Od tego momentu test szkolny będzie odbywał się wiosną, tak aby uczniowie mieli więcej czasu na gromadzenie materiałów do swoich prac.

Przewodnik – najważniejsze terminy i dokumenty:

 1. Nauczyciel zgłasza udział uczniów w konkursie do 15 września.
 2. Nauczyciel pobiera formularze klauzul informacyjnych dla siebie i uczniów. Klauzule uczniów należy zebrać najpóźniej w dniu oddania pracy do komisji szkolnej.
 3. Komisja szkolna ocenia prace – 3 najlepsze prace, które uzyskały minimum 75 punktu w karcie oceny przechodzą do II etapu.

3.1 Skany:

 • protokołu,
 • kart ocen,
 • klauzul podpisanych przez uczniów,
 • klauzuli podpisanej przez nauczyciela,
 • pracę w formacie pdf

należy wysłać na adres: slaskaolimpiada@gmail.com, (najpóźniej do 18.11.2019)

3.2 Oryginały:

 • kart ocen,
 • klauzul podpisanych przez uczniów,
 • klauzuli podpisanej przez nauczyciela,
 • pracy

należy dostarczyć na adres Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 22.11.2019)

4. Po ogłoszeniu listy finalistów, należy pobrać ankietę – finalista jest zobowiązany do jej wypełnienia oraz przesłania skanu na adres: slaskaolimpiada@gmail.com, (najpóźniej do 6.12.2019) dostarczenia oryginału do Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej ul. Ligonia 7/116, 40-036 Katowice (najpóźniej do 13.11.2019). Jest to podstawa do udziału w finale i wystawienia zaświadczeń.