Literatura do testu finałowego

Uczniowie zakwalifikowani do finały Olimpiady są zobowiązani do zapoznania się z poniższymi materiałami źródłowymi, niezbędnymi do napisania testu finałowego z czterech dziedzin: 1. Chmielewska M., Rewitalizacja przestrzeni przemysłowej Górnego Śląska. 2. Tekst ze strony encyklopedii Eduś: http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Industrializacja_G%C3%B3rnego_%C5%9Al%C4%85ska_do_1922_roku (tylko dwa podrozdziały: Industrializacja w drugiej połowie XIX wieku oraz Rozbudowa przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku. 3. Miodek J., 1991, Śląska ojczyzna-polszczyzna, Katowice, s. 21-25 (o germanizmach w gwarze) […]