Zbliża się finał V edycji OWoGŚ – przypominamy tematy wystąpień

Temat V edycji OWoGŚ (rok szkolny 2015/2016) “Górny Śląsk: granice, region pogranicza” Górny Śląsk jest regionem, w którego historii nieustannie pojawiał się problem granic. Wielokrotnie zmieniała się przynależność tego obszaru do państw – włączany był w granice Polski, Czech, monarchii habsburskiej, Prus i Cesarstwa Niemieckiego. Granice dzieliły go na części – pruską i austriacką, polską i niemiecką, polską i czeską. Sztucznie wyznaczone granice biegły czasem tuż […]