Indeksy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla laureatów Olimpiady

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwałą nr 149/2013/2014 przyznał w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 laureatom Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku indeksy na następujące kierunki studiów: Bezpieczeństwo narodowe Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Politologia Stosunki międzynarodowe Zarządzanie państwem Podstawą uzyskania indeksu jest zaświadczenie wydane przez Komitet Olimpiady, na tej podstawie Laureat otrzymuje maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu rekrutacyjnym.