Proponowana literatura do I etapu

WYKAZ LITERATURY – I ETAP GEOGRAFIA Krzysztofik R., 2014. Układ i struktura miast w okresie współczesnym (po 1990 roku). W: Miasta województwa śląskiego. Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom. 1,  http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Miasta_województwa_śląskiego Runge A., 2014. Migracje. W: Ludność województwa śląskiego. Encyklopedia Województwa Śląskiego, tom. 1, http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Ludność_województwa_śląskiego Wower A., Rezerwaty przyrody (tylko w granicach Górnego Śląska). W: Przyroda Województwa Śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego  Śląska. […]